Základná škola, Školská ulica č. 460/2, 941 48 Podhájska
 
Hlavná stránka
   

Zoznam tried

Názov
II- 2. ročník Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Ivanová
Učebňa 2.-4.
I- 3. ročník Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Steinerová
Učebňa 1.-3.
II- 4. ročník Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Ivanová
Učebňa 2.-4.
I- 1. ročník Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Steinerová
Učebňa 1.-3.

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.04.2020