Základná škola, Školská ulica č. 460/2, 941 48 Podhájska
 
Hlavná stránka
   

Vitajte na stránke Základnej školy v Podhájskej!!!

UČÍME PRE ŽIVOT

Štvrtok 2. 7. 2020
Počet návštev: 331166

Narodeniny a meniny

Novinky

Motto:

 Vzdelanie je ako slnko. Ale nestačí, aby osvetlilo iba náš rozum.

Musí zohriať aj naše srdce.

 

 

Kytica ľalií s alstromériami

Vážení rodičia, milí žiaci!

Skončil sa natradičný školský rok 2019/2020. Možno žiaci naň rýchlo zabudnú, lebo sú ešte maličkí. Možno im zostane iba krátka spomienka- vtedy sme nechodili do školy. Ale rodičom a učiteľom zostane v pamäti navždy. V čase zatvorenia škôl a napriek prerušenému vyučovaniu od 16.3.2020 do 31.5.2020 sme sa veľa naučili. Žiaci zodpovednosti za svoju prácu- aj keď to nebolo jednoduché, spoľahnúť sa na vlastné sily - aj keď vedeli, že rodič je na blízku, viac si vážiť priateľov- lebo im určite v karanténe chýbali, pochopili, že obetavosť  a láska rodičov je nekonečná.

Učitelia a rodičia vytvorili jeden tým- "pedagogickorodičovský", bez neho by vzdelávanie na diaľku nemohlo fungovať.  Tento školský rok nás preveril aj v tom, ako sa dokážeme prispôsobiť situácii, použiť zdravý rozum a nastaviť pravidlá tak, aby boli zmysluplné, pre žiakov pochopiteľné, pre rodičov zvládnuteľné, a aby vzdelávanie prebiehalo v najvyššej možnej úrovni. 

Vážení rodičia, vyjadrujeme Vám úprimné poďakovanie za to, že ste sa aktívne podieľali na vzdelávaní Vašich detí, rešpektovali nastavený systém a jeho pravidlá. Všetci vieme, že takéto vyučovanie nebolo ani ľahké ani jednoduché, ale spoločne sme to zvládli.

Vaše deti včera priniesli domov vysvedčenia a ak by sme mohli udeliť aj Vám vysvedčenie, bola by na ňom jednotka cez všetky riadky.

Prajeme Vám krásne, pokojné leto s príjemnými zážitkami. 

Dovidenia 2.septembra 2020!

PaedDr. Ľubica Steinerová a celý kolektív  ZŠ
UPOZORNENIE K DIŠTANČNÉMU VZDELÁVANIU ŽIAKOV

V škole prebieha riadna prezenčná výučba žiakov, aj keď v obmedzenom režime.  Žiaci, ktorí zostali doma   na dištančnom vzdelávaní sú povinní každý deň vypracovať všetky zadané úlohy a sami alebo s pomocou rodičov ich odoslať svojej vyučujúcej učiteľke, ktorá následne prácu žiaka ohodnotí a zaznamená do žiackych portfólií.

Žiaci, ktorí zostali doma budú musieť byť takisto hodnotení na vysvedčení ako žiaci, ktorí sú v škole.

  PaedDr. Ľubica Steinerová, riaditeľka ZŠ


 

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKA    24.6.2020- streda- 68. deň    

PRIHLÁSENIE NA KOZMIX - klikni na tento odkaz:      https://kamos.kozmix.sk/

3.ROČNÍK

MAT: Zopakuj si násobilku.  Úlohu máš zadanú v Kozmixe.

SJL: Vybrané slová po r - 1. časť.  Úlohu máš zadanú v Kozmixe.
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKA    23.6.2020- utorok- 67. deň 

3.ROČNÍK

MAT: Vstupná previerka.  Skúsime to takto, Davidko: pošlem ti foto previerky na WatsApp a ty vyriešiš úlohy do školskej písanky. Ale sám smiley. Potom prosím fotku.

SJL- gramatika: Opakovanie vybraných slov po v. Pošlem Ti písomku do WatsAppu, Ty vyriešiš do školskej písanky a pošleš mi fotku. 
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    22.6.2020- pondelok- 66. deň 

3.ROČNÍK

MAT: Riešenie slovnch úloh na násobenie a delenie-opakovanie. PZ str. 64, cv. 1 (počítaj, zoraďuj a píš do školskej písanky)-prosím foto výslednej vety. PZ str. 64, cv. 6. a cv. 9. Prosím foto.

SJL- čítanie: Film o černošskej neveste. Stačí ak si Davidko článok prečíta. Netreba nahrávku.

SJL- gramatika:  Opakovanie. PZ str. 61. celá. Prosím foto vypracovanej stránky.

ANJ: Hello David! Pozri si toto video https://www.youtube.com/watch?v=98H5AN_vfOY . Je to 10 amerických atrakcií. Vyber si tie ktoré sa ti páčili najviac a opíš, aké sú to miesta. Goodbye :-)

PDA:  Opakovanie tematického celku: Objavujeme ľudské telo (uč.str.30-37)
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKA   19.6.2020- piatok- 65. deň 

3.ROČNÍK Vypracované úlohy stačí poslať v pondelok 22.6. doobeda.

MAT: Opakovanie násobenia a delenia PZ str. 63- celá, prosím foto strany.

SJL: Opakovanie slovesá. PZ str.59, celá aj cv. modrá 1, napíš  rozprávanie. Prosím foto.
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    18.6.2020- Štvrtok- 64. deň 

3.ROČNÍK

 Dnes máš, Davidko, narodeniny, preto nemáš žiadne úlohy. Všetko najlepšie!

   

 

 
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    17.6.2020- STREDA- 63. deň 

3.ROČNÍK

MAT: Krížom krážom násobilkou a delilkou.  VIDEOHOVOR  vo štvrtok 18.6.2020 o 10:00 hod - ak chceš, môžeš byť prítomný na hodine a spolu so spolužiakmi riešiť  zaujímavú úlohu.  Ak nechceš, zadám Ti na stránku úlohu. 

PDA:  Opakovanie tematického celku: Objavujeme neživú prírodu a skúmame prírodné javy (Uč.str.2-29)
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    16.6.2020- UTOROK- 62. deň 

3.ROČNÍK

SJL-G: Opakovanie -ČÍSLOVKY. PZ str. 58 celá. Prosím foto.

MAT: Krížom krážom násobilkou a delilkou. PZ str. 61,cv. 28 a 29. PZ str. 62, cv. 32 a 33. Prosím foto.


4.ROČNÍK

MAT: Geometria PZ str.86/4, PZ str.87/1,2 Pošli fotku.

SJL-G: Číslovky Odpíš do zošita poučku z Uč.str.99/oranžový rámček (Číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú *počet osôb, zvierat a vecí, *poradie osob, zvierat a vecí. Pýtame sa na ne...) Prečítaj si definíciu základné číslovky (uč.str.100) a Pravopis základných čísloviek (uč.str.100), ďalej definíciu radové číslovky (uč.str.102) a Pravopis základných čísloviek. PZ str.53/1,3 Pošli fotku (iba PZ str.53)

VLA: Rimavská Sobota s okolím Prečítaj si nové učivo (str.42) Doplň cvičenia: str.42/2, str.43/4,5,6,7. Prečítaj si Kvíz a Zaujímavosť. Pošli fotku (str.43)
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    15.6.2020- PONDELOK- 61. deň

3.ROČNÍK

MAT: Krížom krážom násobilkou a delilkou. PZ str. 60, celá.PZ str. 61,cv. 7. Prosím fotku.

ANJ - Hello! :-) Dnes budeme pracovať s 2 krátkymi textami. Otvor si ich a povedz alebo napíš, o čom sú (napíšeš vety po slovensky) pošli fotku.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/1a/3b/a4/1a3ba4b849b39c1d117c6b628f15740b.jpg&imgrefurl=https:

//www.pinterest.com/pin/125889752058389140/&tbnid=uYz7aXy16IfX1M&vet=

1&docid=nQa4uyNlO648dM&w=280&h=350&q=easy+reading+for+kids&hl=sk-SK&source=sh/x/im

Na dnes všetko, Goodbye! :-)

PDA: Moja výskumná správa o rastlinách a hubách str.72/1 Spoj čiarou, čo k sebe patrí. Pošli fotku.


4.ROČNÍK

ANJ - Hello! :-) Dnes bude tvojou úlohou povedať tento text po slovensky

https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/other_reading_

worksheets/n%C2%BA2_easy_Reading_comprehesion_392266/ pošli fotku.

Potom skús opísať 1 zviera (akej je farby, čo jedáva, kde býva a podobne). Stačia 4-5 viet. To je na dnes všetko, Goodbye! :-)

PDA: Opakovanie tematických celkov: Prírodné spoločenstvá, Lesné spoločnstvo - rastliny, živočíchy (pošlem foto testovej strany)

MAT: Geometria PZ str.86/1,2,3 Pošli fotku.

SJL-Č: Opakovanie učiva 4.roč. Odpovedaj na otázky. Odpovede doplň do krížovky. (Pošlem fotku strany)
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    12.6.2020- PIATOK- 60. deň

 2. ROČNÍK: 

SLJ-Ć: Mária Ďuríčková - Ako sa Guľko Bombuľko narodil a ako sa stratil (Uč.str.114) Prečítaj si príbeh a stručne odpovedz na otázky str.114/1,2,3. PZ str.58/1,2 Pošli fotku (iba PZ)

SJL-G: Opytovacie vety PZ str.53/4,5,6, aj úlohy pri trpaslíkoch. Pošli fotku (PZ str.53)

MAT: Úsečka, priamka, polpriamka PZ3 str.8/6,7,8 Pošli fotku (PZ str.8)


3. ROČNÍK

ANJ: Good morning! :-) Dnes sa naučíme slovíčka o lete - summer. Pozri si toto video a napíš si slovíčka ( a aj čo znamenajú po slovensky), okrem posledných 2. Podľa obrázku budeš vedieť. Pomôcka: vacation- dovolenka, travel- cestovať, thunderstorm – búrka.

https://www.youtube.com/watch?v=qPPPZ0_AEac

Potom si zahraj 2 pexesá tu:

https://www.anglomaniacy.pl/summerMatching.htm.

Teraz priraď letné veci k ich obrázkom (stačí len prvých 6) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_

(ESL)/Summer_vocabulary/Summer_drag_and_drop_ed492845su.

Potom napíš, kde by si bol najradšej cez prázdniny. To je všetko, Goodbye :-)

MAT: Krížom krážom násobilkou a delilkou. PZ str. 57, cv. 10, a 12. PZ str. 58, cv. 15., a 16. Str. 59, cv. 20, a 21. Spolu som zadala 6 cvičení. Prosím fotky.


 4. ROČNÍK

SJL-G: Zámená. Zopakuj si vedomosti o zámenách podľa pojmovej mapy (Uč.str.98). Uč.str.98/16 Zvýraznené pod.mená nahraď vhodnými zámenami (ústne, netreba písať). PZ str.52/4,5 Pošli fotku (PZ str.52)

VLA: Lučenec s okolím (str.39-41) Prečítaj si nové učivo. Doplň cvičenia: str.39/2, str.40/4,5,7,8. Prečítaj si Kvíz a Zaujímavosť. Pošli fotku (str.40)

ANJ: Good morning dievčatá! :-) Najskôr si pustite toto video a zopakujte si dni v týždni. https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ. Potom mi skúste povedať po slovensky týchto 7 viet. Text je o tom, čo každý deň robí dievča Anna. S prvou vetou vám pomôžem: On Monday,she reads books. V pondelok ona číta knihy. Pokračuj takto aj ďalej (ak nebudeš vedieť, napíš mi), poprosím aj foto.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_

Language_(ESL)/Daily_routines/Routine_easy_reading_xn475228py To je všetko, Goodbye :-)
ŠTVRTOK  11.6.2020  MATEMATICKÝ KLOKAN  11.6.2020  ŠTVRTOK 

Riešenie online testu pre tretiaka:

POSTUP:

1. Klikni na tento odkaz https://matematickyklokan.sk/ 

2. Klikni na PRIHLÁS SA

3. Zadaj kód, ktorý som ti poslala cez WatsApp.

4. VYRIEŠ SÚŤAŽNÝ TEST 
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    11.6.2020- ŠTVRTOK- 59. deň

2. ROČNÍK

SJL-G: Opytovacie vety Uč.str.94/1 Prečítaj si list a odpovedz na otázky. Uč.str.94/3 Precvič si správne čítanie opytovacích viet. Odpíš si do zošita poučku z Uč.str.95/žltý rámček (Vety, ktorými sa na niečo pýtame, sú opytovacie..) PZ str.52/1,2 Pošli fotku.

MAT: Úsečka, priamka, polpriamka PZ 3 str.6/1, str.7/2,3,4,5 Pošli fotku (str. 6 a 7)

ANJ:  Unit 9 In the wild Vypočuj si nahrávku nových slovíčok (Uč.str.52-53). Opakuj výslovnosť podľa nahrávky: https://www.youtube.com/watch?v=geg5yi-RJWE (od min.17:49 do 19:50) PZ str.60/1 Doplň názvy zvieratiek. Pošli fotku (PZ str.60)


3. ROČNÍK

SJL- gramatika: Slovesá- slová, ktoré vyjadrujú čo osoby, zvieratá a veci robia. V učebnici si nalistuj SLOVESÁ. Poučku si prepíš do písanky a vypracuj cv. 2.a). Prosím foto vypracovanej úlohy. 

SJL- čítanie: Moja mama vidí nebo. Čítanka str. 117. Prosím krátku nahrávku z ľubovoľnej časti.

VLA: Hurá na prázdniny PZ str.45/3,4 Pošli fotku.


4. ROČNÍK

ANJ: Good morning dievčatá! Dnes si zopakujeme ľudské telo. Najskôr si pozrite tieto 2 videá https://www.youtube.com/watch?v=SzLrZPYzzDw&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM&feature=youtu.be. Zapamätajte si slovíčka a potom vyplňte tajničku. https://www.eslgamesplus.com/body-parts-interactive-word-search/ Goodbye :-)

MAT:  Geometria PZ str.85/2,3,4 Pošli fotku.

SJL-Č: Opakovanie literárnych pojmov. Zopakuj si definície: divadelná hra (str.48), rozhlas (str.57), dialóg (str.63), odsek (str.66), kapitola (str.71)
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    10.6.2020- STREDA- 58. deň

1. ROČNÍK

SJL-čítanie: 

MAT: 

PVO: Pohyb živočíchov Uč.str.38/1 V každom riadku prečiarkni živočícha, ktorý tam nepatrí. Dokresli do každého riadku 1 živočícha, ktorý by tam ešte mohol patriť. Prečítaj si, ktoré časti tela používajú živočíchy na svoj pohyb: Moje poznámky (str.38)


2. ROČNÍK

SJL-Č: Hana Doskočilová - Jedna malá pásikavá (Čít.str.112) Prečítaj si príbeh a odpovedz na otázky pod textom.

PVO: Spoznávame sviatky. Nový rok (Uč.str.93) Prečítaj si Zápisník cestovateľov. Doplň cvičenia podľa zadania str.93/1,2,3 Pošli fotku (str.93)

MAT: Krížom - krážom PZ str.38/1,2,3, aj dva riadky na koci strany. Pošli fotku.


3. ROČNÍK

PDA: Moja výskumná správa o živočíchoch PZ str.71/1 Vyfarbi rovnakou farbou obrázky rybičiek so slovami a slovnými spojeniami, ktoré spolu súvisia. Pošli fotku (str.71)


4. ROČNÍK

MAT: Geometria. Rysovanie trojuholníka. PZ str.85/1 Narysuj trojuholník ABC. Jeho vrcholy označ: A, B, C. Kružnice, pomocou ktorých dostaneš vrchol C, pomenuj: k, l. Pošli fotku.

SJL-G: Zopakuj si definíciu: osobné základné zámená (Uč.str.96), osobné privlastňovacie zámená (Uč.str.97). Do zošita napíš tieto cvičenia: Uč.str.97/13, Uč.str.97/14 Pošli fotku.

VLA: Poľana (Uč.str.36-38) Prečítaj si nové učivo. Doplň cvičenia: str.36/2, str.37/4,5,6,7. Prečítaj si Kvíz a Zaujímavosť. Pošli fotku (str.37)
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    9.6.2020- UTOROK- 57. deň

1. ROČNÍK

SJL-čítanie: 

MAT: 


2. ROČNÍK

SJL-G: Oznamovacie vety PZ str.50/4 a PZ str.51/5,6 aj obidve úlohy pri škriatkovi. Pošli fotku (str.51)

MAT: Odčítanie jednociferného čísla bez prechodu cez 10 PZ str.37/4,5,6,7 Pošli fotku (str.37)


4. ROČNÍK

SJL-G: Osobné a privlastňovacie zámená (Uč.str.96-97) Prečítaj si všetky farebnevytlačené tabuľky zo strán 96 a 97. Do zošita si odpíš poučku: Zámená ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony...(str.96) a ešte poučku: Zámenami môj, tvoj, ich, jeho, jej, náš, váš, ich...(str.97). Zapamätaj si obe poučky. PZ str.51/2 Pošli fotku (PZ str.51)

MAT: Opakujeme násobilku PZ str.72/stĺpec 15 a 16. Geometria PZ str.84/1,2 Pošli fotku.
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    8.6.2020- PONDELOK- 56. deň

1. ROČNÍK:

MAT:  Počítame kreslením. PZ str. 30 celá.

SJL-písanie: Písanka s predtlačou str. 8, celá.


2. ROČNÍK

SJL-Č: Karol Pém - Fumiko (Čít.str.111) Prečítaj si príbeh a odpovedz na otázky pod textom str.111/1,2,3

PVO: Spoznávame sviatky PZ str.92 Prečítaj si Zápisník cestovateľov. PZ str.92/1 Zakrúžkuj symboly, ktoré sa viažu k oslave Vianoc. Ozdob a vyfarbi stromček. PZ str.92/2 Prečítaj si vety. Vymysli a napíš na linajku dar, ktorý sa nedá kúpiť. Vyfarbi srdiečko pri vetách, ktoré sa ti podarí uskutočniť. Pošli fotku (str.92)

MAT: Pričítanie jednociferného čísla bez prechodu cez 10 PZ str.35/5,6,7,8, PZ str.36/1,2,3 Pošli fotku.


3. ROČNÍK

SJL- ČÍT: Otcova rada. Písomne odpovedať na otázku č. 1 na str. 116 v čítanke. Prosím fotku.

MAT : KLOKAN: riešili sme. Davidko bude riešiť podľa rozpisu 11.6.2020.

ANJ: Good morning! :-) Dnes bude úlohou spraviť projekt. Prezrieš si učebnicu a vyberieš si 1 tému, ktorá sa ti najviac páči. Potom na čistý papier napíšeš tému, napríklad jedlo: FOOD. Potom napíšeš aspoň 5 slovíčok, napríklad na jedlo. Ak to budeš mať, nakreslíš týchto 5 jedál. Nakoniec vymysli krátky príbeh. Môže byť aj komiks alebo mi nahráš nahrávku a povieš mi. Dôležité je, aby to bolo o téme ktorú si vyberieš. Ešte raz opakujem, téma je ľubovoľná a iba na tebe. Ak to budeš mať, pošli foto. Ak nebudeš rozumieť, napíš mi :-) Pekný deň, Goodbye!

PDA: Moja výskumná správa o človeku. Vylučovacia sústava PZ str.70/1 Doplň do prázdnych plôšok popis vylučovacej sústavy. Str.70/2 Navrhni zmeny vo svojom stravovani. (Preopakuj si Zdravé stravovanie str.32. Pitný režim str.36) Pošli fotku (str.70)


4. ROČNÍK

ANJ: Good morning! :-) Dievčatá, dnes bude vašou úlohou spraviť projekt. Vyberiete si jednu tému z učebnice od 1 až po 15 . Pripravíš si čistý papier, hore napíšeš názov témy. Môžeš si vybrať rodinnú oslavu, šport , miesta v meste, hodiny a podobne. Potom, napíšeš aspoň 5 slovíčok k téme, ktorú si vyberieš, napríklad na tému šport, napíšeš 5 športov. Potom nakreslíš tieto slovíčka. Nakoniec vymysli krátky príbeh, ktorý bude k téme (príbeh píš po slovensky, potom keď mi to pošleš ja ti poviem či to je dobre). Príbeh je ľubovoľný a je len na tebe.  Môže byť vo forme komiksu alebo rozhovoru alebo nahrávka. Ak to budeš mať, pošli fotku. To je všetko, Goodbye :-)

MAT: Geometria PZ str.83/1,2,3,4 Pošli fotku.

SJL-Č: Opakovanie. 1.Vypíš z Čítanky dva názvy textov, ktoré zaraďujeme medzi povesti. 2. Vypíš z Čítanky jeden názov bájky. 3. Napíš, čo je to autorská rozprávka? Pošli fotku s tvojimi odpoveďami.
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    5.6.2020- PIATOK- 55. deň

1. ROČNÍK

MAT: Párne a nepárne čísla. PZ str. 29, celá. Prosím foto.

SJL- písanie: Pomenuj obrázky. Písanka s predtlačou str. 6, cv. 2.

SJL- čítanie:  Mamička má sviatok. Čítanka str.12. prečítaj článok celý a kúsok prosím poslať v nahrávke. Čítanka str. 13., cv. 1., 2., 3.. Foto netreba. 


2. ROČNÍK

SJL-G: Oznamovacie vety  Uč.str.91/1 Prečítaj si list a urči, kto ho píše, komu a prečo. Uč.str.92 prečítaj si poučku v žltom rámčeku a zapamätaj si ju. Uč.str.92/6 Prepíš vety do zošita a doplň chýbajúce znamienka. PZ str.50/1,2,3 Pošli fotku (PZ str.50)

MAT: Porovnávanie PZ str.33/1,2,3,4, PZ str.34/1,2,3 Pošli fotku (PZ str. 33 a 34) D.Ú.PZ str.35/4

SJL-Č: Dana Hlavatá - Neposedná Li (Čít.str.110) Prečítaj si príbeh a odpovedz na otázky str.110/1,2,3


3. ROČNÍK

SJL- čítanie: Otcovská rada. Čítanka str. 114-116. Prečítaj si rozprávku. Porozprávaj dej rozprávky. Prosím si nahrávku rozprávania. Už sa na to teším.

MAT: Krížom krážom násobilkou a delilkou. PZ str. 55 celá. Úlohy hodnotím,  nech je to samostatná práca. Prosím foto celej strany. 

ANJ: Hello, good morning :-) Dnes si zopakujeme zvieratká. Vyber správnu možnosť podľa obrázku. https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild_Animals_ph119015sp

Teraz sa naučíme nové športy, ktoré si zapíšeme do zošita: play football- hrať futbal, play hockey- hrať hokej, rollerblade( rolr blejd)- korčuľovať sa, play basketball-hrať basketbal, swim-plávať, ride a bike (rajd e bajk) – bicyklovať sa. Potom ceruzkou pospájaj tieto športy: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sports/Sports_ha151756fa.

Nakoniec tajnička so športami: https://www.eslgamesplus.com/sports-vocabulary-word-search/

Pošli foto :-) Prajem pekný deň, goodbye! :-)


4. ROČNÍK

ANJ: Ahojte dievčence, good morning! :-) kliknite si na tento link a zopakujte si povolania a miesta v meste :-) Ku každému obrázku vyberáte z 2 možností. Pozorne si možnosti prečítajte a kliknete na správnu odpoveď. Nakoniec kliknete dole na CHCECK a dozviete sa, koľko ste mali správne. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_

workplaces/Jobs_and_work_places_pu35939oq Pošlite foto. Potom pospájajte obrázky a slová tu: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_

workplaces/Jobs_and_work_places_2_gx36047mn pomôcka: mall-obchodné centrum. pošlite foto. Ďakujem za úlohy a dovidenia, goodbye :-)

SJL-G: Zámená (Uč.str.94-95) Odpíš si do zošita poučku z uč.str.94 (Zámená sú slová, ktorými môžeme nahradiť, zameniť podstatné mená...) Uč.str.95/4 Prečítaj si vety. Urč, ktoré slovo z prvej vety bolo nahradené zámenom v druhej vete. PZ str.51/1,3 Pošli fotku (PZ str.51)

VLA: Banská Bystrica s okolím (PZ str.33-35) Prečítaj si nové učivo str.33. Doplň cvičenie str.33/2, str.34/4,6,7. Prečítaj si Kvíz, Zaujímavosť. Pošli fotku (str.34)
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    4.6.2020  ŠTVRTOK- 54. deň

1. ROČNÍK

SJL- písanie: Písmeno w, W. Písanka s predtlačou, str. 5. Prosím foto.

SJL - čítanie/písanie: Mamička má sviatok. Čítanka str. 12. Prečítať červenou farbou vyznačený text. Vystrihni si výkresu srdiečko a prepíš písaným písmom červený text. Srdiečko si vyzdob. Prosím foto.

ANJ: Opakovanie slovíčok z Lekcie 8 (Uč.str.46-47),  čísloviek od 1 do 16 (Uč.str.50).


2. ROČNÍK

SJL-Č: Svet je pestrý ako dúha. Niekde v Austrálii. Všetky deti sveta. Farebný svet. (Čít.str.108-109) Prečítaj si báseň aj texty o deťoch z rôznych častí sveta. PZ str.55/1,2,3,4 Pošli fotku (PZ str.55)

SJL-G: Píšeme listy PZ str.49/3,4,5 Pošli fotku (PZ str.49)

MAT: Čísla od 0 do 100 PZ2 str.31/1 str.32/2,3,4 aj dva riadky na konci strany. Pošli fotku (PZ str.32)


3. ROČNÍK

SJL: Číslovky. Učebnica str. 100, prepíš poučku do písanky.  Cv. 1a), 1b)- nahlas odpovedz na otázky. CV. 2 - odpovedz na otázky o minciach  a povedz, ktoré slová, čo si vyslovil sú ČÍSLOVKY. Učebnica str. 101, cv.5- vypracuj do písanky podľa zadania- prosím foto. 

MAT: Slovné úlohy, násobenie a delenie. PZ str. 53 celá (stačí vymyslieť, zapísať a vypočítať po jednej slovnej úlohe k cvičeniu. PZ str. 54, celá. prosím, nech cv. 3 urobí úplne sám, neopravujte ho a prosím, pošlite mi cv. 3 fotku.

VLA: Hurá na prázdniny (PZ str.44-45) str.45/1,2 Doplň krížovku a pojmovú mapu Moja obec. Pošli fotku (str.45)


4. ROČNÍK

ANJ: Good morning girls, dobré ráno dievčatá :-) Dnes si zopakujete a naučíte sa nové športy. Pozrite si toto video a opakujte slovíčka nahlas. Potom si ich zapíšte do malého zošita. https://www.youtube.com/watch?v=YBnhHaXdwuY

Ku každému napíš, či ho máš rád alebo nie. Ak áno, napíšeš I LIKE alebo ak nie napíšeš I DON’T LIKE. Pošlite fotku :-) Goodbye!

MAT: Geometria PZ str.82/1,2,3,4  Pošli fotku (PZ str.82)

PDA: Opakujeme si  PZ str.112/1 Vyfarbi stopy so slovami farbou tematických okruhov, s ktorými súvisia. Pomôž si farbou šiltoviek detí (zelená=Pátrame po stopách prírodných spoločenstiev, fialová= Pátrame po tom, ako funguje ľudské telo, modrá= Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch). Pošli fotku (PZ str.112)
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    3.6.2020- STREDA- 53.deň

1. ROĆNÍK

SJL- písanie: Písmeno q, Q. Písanka s predtlačou, str.4, celá. Prosím foto.

MAT:  Slovné úlohy. PZ str. 28, cv. 1., 2., 3. Prosím foto.

PVO: Potrava živočíchov (str.36-37) Str.36/1 Pod každým živočíchom označ potravu, ktorou sa živí. Str.36/2 Prečítaj si veselú rozprávku a uprav text tak, aby bol pravdivý. Str.37/3 Prezri si ako môžu živočíchy získať potravu lovom iných živočíchov. Str.37/4 Prečítaj si Rozprávku o malom kuriatku. Odpovedz na jeho otázky. Str.37 Moje poznámky: Prečítaj si, čím sa môžu živiť živočíchy. Ktoré živočíchy nazývame dravce? Pošli fotku (str.36)


2. ROĆNÍK 

SJL-Č: Jozef Pavlovič - Lesík (Čít.str.107) Prečítaj si príbeh. Odpovedz na otázky str.107/1,2,3. Vyber si jednu z otázok a pošli nahrávku s tvojou odpoveďou.

PVO: Opakujeme si  PZ str.96/1 riadky 11-20 Pošli fotku (str.96)

MAT: Rysovanie úsečky PZ2 str.29/1,2,3 a PZ2 str.30/4,5,6 aj spodný riadok. Pošli fotku (iba str.29)


3. ROĆNÍK 

MAT: Delenie 6 - 10. Úlohu máš zadanú v Kozmixe. 

Dobré rady:  Str. 1 - číslo, ktorým delíš predstavuje počet skupín.

Str. 3 - nemusíš kresliť.

Str. 4 - ak vynecháš označenie čísla, nezatrúbi ani ti nevyfarbí načerveno, iba ti odráta na konci body. Pozor, aby si označil všetky správne čísla.

Str. 11 - stačí vyplniť iba čísla v tabuľke. 

PDA: Moja výskumná správa o neživej prírode a skúmaní prírodných javov (Uč.str.69/1) Doplň informácie do kartičiek: Telesná teplota. Rozpúšťanie a topenie. Objem a hmotnosť. Moja výskumná správa o človeku. Tráviaca sústava PZ str.70/1Doplň do prázdnych plôšok, čo si sa naučil o tráviacej sústave. Obázok si vyfarbi. Pošli fotku (str.70)


4. ROĆNÍK 

MAT: Geometria PZ str.80/3 Vyfarbi "strechu" stavby. PZ str.81/3 Vyfarbi strechy stavieb a znázorni ich na kockovanej sieti. PZ str.81/4 Narysuj rovnaký čierny a oranžový trojuholník od vyznačeného vrcholu. Pošli fotku.

SJL-G: Pád príd. mien Uč.str.92/8a)Dopíš do názvov miest a obcí prídavné mená (Pomôž si mapou Slovenska v uč.str.137). Vzniknuté názvy napíš do zošita. Prečítaj si pojmovú mapu Prídavné mená (uč.str.92). Uč.str.92/Opakujme si: Doplň chýbajúce spoluhlásky. Slová prepíš do zošita. Pošli fotku (92/8a, 92/opakujme si)

VLA: Zvolen s okolím (Uč,str,30-32) Prečítaj si nové učivo str.30. Doplň cvičenie str.30/2, str.31/3,4,6,7. Prečítaj si Kvíz, Zaujímavosť. Pošli fotku (str.31)
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    2.6.2020- UTOROK - 51. deň

2. ROĆNÍK

MAT: Hurá na prázdniny (PZ 3.časť str.53) Vypočítaj príklady a doplň písmená v tajničke. PZ 2.časť str.28/1,2,3,4,5,6 Pošli fotku (PZ str.28)

SJL-Sloh: Píšeme listy Do zošita prepíš list Uč.str.89/13 Farebne dopíš: pozdrav, oslovenie, informáciu, pozdrav, podpis. PZ str.48/1a2 Pošli fotku

ANJ: Opakovanie Lekcia 8 PZ str.59/1 Povedz a spoj slová, ktoré sa rýmujú (net-jet. cat-hat...)Obrázky vyfarbi.


3. ROČNÍK

SJL -sloh    Opis pracovného postupu: PZ str. 57- celá, Davidko si pohľadá v starých časopisoch časti tváre podľa ukážky na str. 57, vystrihne ich, nakreslí a dolepí tvár na spodku pracovného listu a napíše návod. Prosím foto.


4. ROĆNÍK

SJL-G: Pád prídavných mien Uč.str.91/5a) K prídavným menám pridaj vhodné pod.mená. Slovné spojenia napíš do zošita. Uč.str.91/5b) Prídavné mená napíš v základnom tvare (teda v N jednotného čísla). Uč.str.91/6 Urči pád podstatných a prídavných mien. Pošli fotku (obidve cvičenia)

MAT: Kruh a kružnica (Uč.str.81) Prečítaj si oranžovú poučku (kruh, kružnica, stred S, polomer) Uč.str.81/1 Narysuj 3 kruhy so stredmi A, B, C a polomermi podľa zadania úlohy. Dva najmenšie kruhy majú spoločné body (pomenuj ich X, Y). Tretí kruh nemá s ostatnými kružnicami žiadny spoločný bod. Str.81/2 Zapíš cesty v kockovanej sieti pomocou šípok.Pošli fotku (str.81)

SJL-Č: Opakovanie literárnych pojmov PZ vám pošlem cez Whats App. Pošli fotku (doplnený PZ).
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV    1.6.2020- PONDELOK- 50. deň

1. ROČNÍK

SJL-čítanie: 

SJL- písanie:Písanka s predtlačou č.5, str. 3, polovica.

MAT: 

2. ROČNÍK

SJL-Č: Silvia Čaňová - Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva (Čít.str.106) Prečítaj si príbeh a odpovedz na otázky Čít.str.106/1,2,3 Pošli nahrávku (odpoveď na otázku 106/2)

MAT: Krížom - krážom PZ str.64/1,2 Pošli fotku.


3. ROČNÍK

MAT- Slovné úlohy. PZ str. 52, cv. 5, 6, 7 a 8. Prosím foto.

SJL- čítanie:  Mačky vo vreci. Čítanka str. 112 a 113. Prosím 2 min nahrávku čítania.


4. ROČNÍK

SJL-Č: Nájdi  v Čítanke (str.3-32) a zopakuj si tieto definície: umelecká literatúra, prirovnanie, príslovie, porekadlo, bájka

MAT: Geometria PZ str.80/1 Pomocou kružidla nanes určenú vzdialenosť z tabuľky. Z každého z daných bodov zostroj kružnicu. PZ 80/2  Žaba sa dostala dvoma skokmi. Napíš kolko kociek a v akom smere. (Pozri vzorovú oranžovú úsečku). Pošli fotku.

ANJ: Hello girls! Zopakujte si pomocou týchto videí slovíčka: ANIMALS (zvieratá). https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc&t=43s

Sú tu zvieratá domáce aj divoké. Hovorte slovíčka nahlas a napíšte si do malého zošita tie, ktoré ste nepoznali. Poslať fotku!

Zahrajte si krížovku so zvieratami: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_

(ESL)/Animals/Animals_wordsearch_xr243517ul pošli fotku :-) Pekný deň, have a nice day, goodbye! :-)
Informácie pre zákonných zástupcov žiakov o nástupe do školy a prevádzke školy do konca školského roka roka 2019/2020.

 Obec Vlčkovce - Oficiálna stránka obce Vlčkovce

Prijímanie žiakov do školy 1.6.2020.  

Žiaci prichádzajú do školy od  7:30  hod do 7:45 hod. Na požiadanie pracujúceho rodiča vieme dieťa prijať od 7:00 hod, ak to vyžaduje pracovná doba rodiča. ŠKD bude fungovať pre deti pracujúcich rodičov do 16:00 hod., ak  o to požiada pracujúci rodič z dôvodu jeho pracovnej doby.  Ostatné deti budú v ŠKD do 15:30 hod.

Podmienkou prijatia žiaka do školy je písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a v rodine dieťaťa nemá žiadny člen nariadenú karanténu (vyhlásenia ste si mohli stiahnuť, vziať zo školy v stredu a v piatok). Písomné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni. Do zariadenia sú prijatí len zdraví žiaci. Ak nebudete mať vyplnené a podpísané toto vyhlásenie, žiaka nemôžeme do školy prijať.

 

 • Zákonní zástupcovia žiaka sú povinní bezodkladne informovať príslušného pedagogického pracovníka a riaditeľku školy o každej náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá nastala u žiaka, príp. u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
 • Zákonní zástupcovia sú povinní bezodkladne informovať príslušného pedagogického pracovníka a riaditeľa školy o situácii, ak je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.
 • Zákonní zástupcovia sú poučení o tom, aby žiaci s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v ZŠ, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Zákonní zástupcovia zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 

Preberanie žiakov ZŠ/odovzdávanie žiakov zo ZŠ

 • Zákonní zástupcovia  do vnútorných priestorov školy nevstupujú.

 

 • Osoba zodpovedná za preberanie žiakov vykonáva každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezkontaktným teplomerom žiakov a dezinfekciu rúk.
 • V prípade, že žiak prejavuje príznaky ochorenia, alebo mu bola nameraná zvýšená telesná teplota alebo horúčka (37,0 oC a vyššia), žiak nebude do zariadenia prijatý.
 • V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných detí, kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do školy.
 • Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48 hod. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
 • Poverený zamestnanec je povinný pravidelne sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov, zdržujúcich sa v škole so zameraním na príznaky respiračného ochorenia.
 • O vykonaní ranného filtra personál denne vedie evidenciu. Nie je potrebné zaznamenávať údaje o všetkých deťoch. Evidencia môže byť stručná, s uvedením informácie, že vstupný filter bol vykonaný u všetkých detí a nebola zistená zvýšená telesná teplota 37,0 oC, ani žiadny z príznakov prenosného ochorenia u žiadneho z detí. Ak bolo v rámci filtra zachytené dieťa podozrivé z ochorenia, ktoré následne nebolo do kolektívu prijaté, je potrebné mať v evidencii zachytenú túto informáciu.
 • V prípade, že má žiak alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti, je potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.
 • Počas príchodu do zariadenia personál školy a zákonní zástupcovia medzi sebou dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť, minimálne 2 m.
 • Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť pri vstupe do zariadenia voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú, dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice pre zamestnancov školy.
 • Minimalizovanie zhromažďovania pohybu osôb pred základnou školou a v areáli školy.
 • Žiak do ZŠ vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Pred vstupom si žiak dezinfikuje ruky. Vstupuje do šatne bez sprievodu zákonného zástupcu, odloží si rúško. Náhradné rúško má v igelitovom sáčku v taške.  
 • Žiak po odložení vrchného odevu, obuvi a náhradného rúška odchádza umyť ruky pod tečúcou teplotou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd. Následne prichádza do svojej učebne. 
 • Postup pri odovzdávaní detí z kolektívu bude zabezpečovaný podobne ako preberanie, najmä pri dodržiavaní dištančných opatrení medzi jednotlivými zákonnými zástupcami a pedagogickými pracovníkmi.

Presun žiakov z triedy, pohyb po chodbách, návšteva zariadení osobnej hygieny, spoločných priestorov je organizačne zabezpečená nasledovne: Odporúča sa, aby žiaci využívali čas počas prestávok v triedach. Pokiaľ je to možné bolo by vhodnejšie umožniť žiakom využívanie zariadení na osobnú hygienu počas vyučovacích hodín. Dohliadať, aby sa žiaci počas prestávok nezotrvávali v zariadeniach na osobnú hygienu.

  Úprava časového členenia vyučovacieho dňa a zákaz podujatí

Žiaci, ktorí nenastúpia do školy 1.6.2020 sa budú vzdelávať dištančne. Dištančné vzdelávanie zabezpečia triedne učiteľky v čase od 13:00 do 15:00 hod. 

Základné školy majú možnosť autonómne koncipovať  štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania. Zároveň je nevyhnutné, aby prítomnosť žiakov v škole mala význam nielen pre rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov, ale aj pre pedagogických zamestnancov (rozvoj kreativity pri koncipovaní obsahu a formy vzdelávania spôsobom, ktorý je pre žiakov príťažlivý).

Žiaci 1.- 4.ročníka sa budú vyučovať 4 vyučovacie hodiny od  8:00 -   12:15 hod. V uvedenom čase sú zahrnuté dve 10 minútové a jedna 20 minútová prestávka.

V čase od 12:15 – 12:45 hod prebieha obed v školskej jedálni za sprísnených hygienických opatrení pod dozorom vyučujúcich.

Počas vyučovania sa nedodržiava 45 minútový interval a vyučuje sa podľa upraveného rozvrhu hodín rešpektujúc usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28.4.2020.

Komplementárne vzdelávacie oblasti (výchovy), ich vybraný obsah a aplikácia nadobudnutých zručností sa realizujú v činnosti ŠKD.

Základná škola do konca školského roku 2019/2020

a) neorganizuje žiadne spoločné akcie, školu v prírode, plavecký výcvik, výuku na dopravnom ihrisku, besiedky, akadémie, rozlúčku so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb,

b) môže realizovať podujatie v uzavretom vonkajšom priestore školy, a to len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. 

Tí žiaci, ktorí nie sú prihlásení na obedy a do ŠKD, odchádzajú hneď po vyučovaní domov.

 

PaedDr. Ľubica Steinerová, riad.ZŠ
ŠKOLA DOMA - 29.5.2020, piatok, 49. deň

Milé deti, vážení rodičia!

Jules Verne napísal pre deti knihu, v ktorej opisuje neuveriteľnú cestu pána Fogga okolo sveta. Trvala presne 80 dní. Viete prečo to spomínam?  Lebo presne po 80 dňoch sa môžeme vrátiť naspäť do školy. Žiaľ, neboli sme to my, čo obišli celý svet. Na túto cestu sa vybral nový koronavírus a robí vo svete veľmi veľa zla. Raz sa však jeho cesta určite skončí!

V pondelok sa väčšina žiakov našej školy (80%) vráti do svojich lavíc a zapojí sa do učenia, do školského života. Bude to iné učenie, lebo vás chceme odmeniť za izoláciu pred monitorom počítača alebo displejom mobilu. Bude to však učenie aj s obmedzeniami a sprísnenými hygienickými opatreniami. S tým treba rátať. 

Ďakujeme deťom za usilovnosť, za vôľu prijať iný spôsob učenia a učiť sa s mamou, s otcom, so súrodencom, s babkou či dedkom... Ďakujeme rodičom, ktorí urobili všetko možné, aby sprístupnili svojim deťom dištančné vzdelávanie: zvládli ste inštaláciu komunikačnej aplikácie, všetky tie kódy a heslá, linky a odkazy, prihlásenia, fotenie úloh, hlasové nahrávky a videá, odosielanie úloh...učili ste, starali sa o deti, viedli domácnosť, mnohí ste pracovali. Jedna mamička mi napísala- robíme to predsa pre svoje deti. Verte nám, že tých uplynulých 80 dní bolo náročných aj pre nás, učiteľky vašich detí.

Je taká pravda, že všetko zlé je na niečo dobré. Pohľad z druhej strany na tú istú vec nám dáva šancu mnohé pochopiť, prehodnotiť, odlíšiť zrno od pliev, dobré prijať, zlé zahodiť. Začať znovu.

Začíname 1.6.2020.

Všetky informácie budete mať cez víkend napísané na tejto školskej stránke. Zatiaľ najdôležitejšie je:

1. VYHLÁSENIE o zdravotnom stave Vášho dieťaťa si môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz            Súbor typu docx Príloha 2 (aktualizované k 22. 5. 2020). Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť toto Vyhlásenie, môžu si ho prísť vziať do školy v piatok od 8:00 do 12:00 hod. Vyplnené a podpísané vyhlásenie musíte odovzdať pri vstupe Vášho dieťaťa do školy ráno 1.6.2020. Bez tohto vyhlásenia nemôžeme dieťa do školy pustiť.

2. Dve rúška, v jednom príde žiak do školy a druhé bude mať v taške. Aj rodič sprevádzajúci svoje dieťa do školy musí mať rúškom prekryté horné dýchacie cesty.

3. Tašku pripravenú podľa rozvrhu hodín.

4. Pitie a desiatu ako obvykle.

A teraz to najdôležitejšie pre deti:

V PIATOK 29.5.2020 VYHLASUJEME DIŠTANČNÉ VOĽNO, A PRETO ÚLOHY NIE SÚ.

PRIPRAVTE SA DO ŠKOLY. TIE DETI, KTORÉ DO ŠKOLY NENASTUPUJÚ MAJÚ ODDYCH.

Tešíme sa Vás veľmi, veľmi, veľmi...

Vaše pani učiteľky.

Oznámenie o výsledkoch súťaže Maksík!

Na stránke súťaže vo Vstupe pre Maksáčikov sú zverejnené počty bodov, ktoré získalo Vaše dieťa v posledných dvoch kolách súťaže. V prípade nezrovnalostí môžete do 1. júna 2020 poslať mailom reklamáciu. V polovici júna pošleme do škôl diplomy a ceny.  Skontrolujte, či má dieťa v karte správne uvedené meno, aby nemalo chybu na diplome. Kritériá na získanie diplomu a ceny budú zverejnené na stránke.

Na stránku sa dostanete kliknutím na tento odkaz   https://maksik.sk/forms/vstup-pre-maksacikov.php

a zadáte svoj prihlasovací kód (máte ho v správach vo WatsAppe).


:Ministerstvo-nazov: Vážení rodičia, pozrite si inštruktážne video o tom, ako to bude vyzerať v prvý deň návratu do  školy, ktoré pripravilo ministerstvo školstva.

 https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/954685871613634/?v=954685871613634


OZNÁMENIE

Tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré ste povinní odovzdať v prvý deň návratu dieťaťa do školy si môžete stiahnuť 

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-aktualizovane-22-5-2020/ 

Je to Príloha Súbor typu docx Príloha 2 (aktualizované k 22. 5. 2020)Prílohu si vytlačte, vyplňte a podpíšte. 

Ak nemáte možnosť vytlačiť Vyhlásenie, môžete si ho prísť vziať do školy v stredu 27.5.2020 od 8:00 do 12:00 hod a v piatok od 8:00 do 12:00 hod.

Bez tohto Vyhlásenia nebude môcť Vaše dieťa nastúpiť do školy.


Kozmix - Kozmixove príbehy

Výsledky úloh zo vzdelávacieho portálu Kozmix z 27.5.2020.

ROČNÍK PREDMET TÉMA POČET ŽIAKOV ÚSPEŠNOSŤ
1. SJL Písmená W Y X Q 2/2 100%
1. PVO Živá a nežívá príroda. 2/2 100%
2. MAT Komutatívnosť sčítania 6/6 100%
2. PVO Vývin rastlín a živočíchov 6/6 100%
3. SJL Vybrané slová 1 - opakovanie 66 100%
3. PDA Orgánové sústavy 6/6 95 %
4. MAT Príklady na delenie 3/3 97%
4. VLA Svetové strany 3/3 100%

ŠKOLA DOMA - 28.5.2020, štvrtok, 48. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník:  všetci

2. ročník:  všetci

3. ročník:  všetci

4. ročník:  Lilien, Kristínka,


1. ročník:

SJL- čítanie:  Rozprávka z pekárne. Čítanka str. 6. Prosím nahrávku (2 min) 

SJL- písanie: Písmeno w.  Písanka s pretlačou, str. 5. cv. 1 - obtiahni tvary písmen w, W. Cv. 2..napíš podľa predlohy.

MAT: Odčítanie od 20. PZ str. 25. Prosím foto.

ANJ: Unit 8 Review (Lekcia 8 Opakovanie) PZ str.59/1 Doplň vhodné písmeno do slov. PZ str.59/2 Spočítaj a zakrúžkuj číslo. Pošli fotku (PZ str.59)


2. ročník:

SJL:  Píšeme listy Uč.str.86/1 Pozoruj obrázky a povedz, čo robia ľudia na obrázkoch. Uč.str.87/2 Prečítaj si vety. Napíš ceruzkou číslo, ku ktorému obrázku v úlohe 1 tieto vety patria. Uč.str.87/6 Prepíš vety do zošita. Pošli fotku (str.87/6)

MAT: Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily! PZ str.50/4,5, aj dva riadky na konci strany. Pošli fotku (str.50)

ANJ: Growing a bean plant PZ str.58/1 Prečítaj si vety. Priraď správne číslo vety ku každému obrázku. 1. The bean is in the jar. (Fazuľka je v pohári.) 2. Water the bean. (Polej fazuľku.) 3.Put the jar in the window. (Polož pohár do okna.) 4. Look at the plant! (Pozri sa na rastlinku!) Pošli fotku (PZ str.58)


3. ročník:

SJL: Zámená   Učebnica str.95, poučku si napíš do písanky a zapamätaj si zámená, ktoré sú v nej uvedené. Potom vypracuj cv.11 na str.96. Prosím foto tvojej práce v písanke.

MAT: Slovné úlohy  PZ str. 51. Vyber si  ľubovoľný počet úloh. Hodnotenie:  cv.1 - jedna hviezdička, cv.2 - dve hviezdičky, cv. 3 - dve hviezdičky, cv.4 - tri hviezdičky.  Prosím foto.

VLA: Jar a premeny Jurkovej a Katkinej obce (Otoč učebnicu hore nohami a pohľadaj od konca str.3 v zelenom rámčeku) Pozorne si prezri obrázok a odpovedz na otázky str.3/6,7,8,9,10. Pošli nahrávku s odpoveďami na dve otázky (podľa vlastného výberu).


4. ročník:

ANJ: Good morning baby! Tak, zopakujeme si počasie a hodiny. Otvoríš si učebnicu na str. 86./ cv.2. V rámčeku máš možnosti , ktoré budeš dopĺňať dole do prázdnych riadkov. Budeš robiť podľa príkladu 1. Doplnili sme QUARTER TO pretože je 7:45 a ďalej sme doplnili  COLD, pretože chlapec sa trasie, takže mu je zima. Pokračuj takto aj ďalej. Najskôr sa teda pozrieš koľko je hodín a potom sa pozrieš aké je počasie na obrázku. Odpoveď vyberáš z tej tabuľky vyššie.  Používaj ceruzku na písanie. Pošli fotku! (ak by ste nerozumeli, napíšte mi) :-)  
Have a nice day, majte pekný deň, Goodbye! :-)

MAT: Geometria PZ str.79/3 Prezri si stavby z kociek. Zapíš do pôdorysu miesto a počet kociek v stavbe. PZ str.79/4 Znázorni na číselnej osi čísla podľa zadania úlohy. Pošli fotku (str.79)

PDA: Detektívna encyklopédia PZ str.111 Prečítaj si zaujímavosti o jednotlivých rastlinách a živočíchoch. Podčiarkni dôležité informácie v texte. Pošli nahrávku, čo majú spoločné všetky živočíchy a rastliny na tejto strane?

 


 

ŠKOLA DOMA - 27.5.2020, streda, 47. deň,  KOZMIX UČENIESOVIČKOVÁ TRIEDA: KOZMIX

Prihlásenie: klikni na tento link:  https://kamos.kozmix.sk/prihlás sa svojim kódom, vyrieš úlohu a odošli ju.

1. ročník:

PVO: Živá a neživá príroda. Úlohu máš zadanú v Kozmixe. 

SJL: Písmená W, Y, Q, X. Úlohu máš zadanú v Kozmixe. Dobré rady:

na str. 2- klikaj na písmená, ak uhádneš, písmená sa ti objavia v tajničke (je to ako hra obesenec), 

na str. 7- slovník je lexikón, odborník je expert,

na str. 8- raketový šport sa myslí šport, ktorý sa hrá s tenisovou raketou. 


2. ročník:

PVO: Rastliny - súčasť prírody - Vývin rastlín a živočíchov. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.

MAT: Komutatívnosť sčítania. Úlohu máš zadanú v Kozmixe. (Dobré rady: Str.7 Kôpky s oblečením priraďuj k menám detí. Kôpku s oblečením čítaj zdola smerom nahor. Str.9 V akom poradí si môžeš obliecť tieto kusy oblečenia? Nájdi 6 kombinácií. Trojkombináciu vyberieš tak, že klikneš na modré kartičky.)


3. ročník:

PDA: Človek ako súčasť prírody - Orgánové sústavy I. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.

SJL: Vybrané slová 1. časť - opakovanie.   Úlohu máš zadanú v Kozmixe. 


4. ročník:

MAT: Príklady na delenie - Opakovanie. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.

VLA: Svetové strany. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.


ŠKOLA DOMA - 26.5.2020, utorok, 46. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník:  Tamarka, Brunko,

2. ročník:  Jakubko H., Radka, Denisko, Jakubko P., Mia, Adamko, Miško

3. ročník:  Tara, Viki, Maťko, Davidko (chýba MAT ), Tomáško T., Tomáško L.,

4. ročník:  Terezka (chýba SJL-Č), Kristínka (chýba SJL-G, SJL-Č), Lilien 


1. ročník:

SJL-čítanie:  Alenka a svet.   Čítanka, str. 4. Prosím 2min nahrávku.

SJL- písanie:  Prepis slov. Písanka s predtlačou, str. 4, cv.1. Prosím foto.

MAT: Odčítanie v obore do 20.  PZ str. 24, cv. 1., 2. a 4. Prosím foto.


2. ročník:

MAT:  Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily! PZ str.50/1,2,3 Pošli fotku.

SJL-G:  Opakovanie - slovo, slabika, hláska Uč.str.83/2a) Prepíš vety do zošita. Spoluhlásky podčiarkni farebne. Uč.str.83/5 Pomenuj obrázky. Slová napíš do zošita. Pošli fotku (obidve cvičenia v zošite)


 3. ročník: 

Dnes od 9:00 hod do 10:30 hod sa uskutoční videokonferencia cez WatsApp takto:

- o 9:00 hod.....1. skupina MATEJ - VIKI- TOMÁŠ T.   

- o 9:45 hod.....2. skupina TARA-DAVID- TOMÁŠ L.   .

Pripravte si čítanku, písanku na čítanie, PZ SJL, pero.

MAT:  Delenie kontrolujeme násobením. PZ str. 50 celá. Prosím foto.


4. ročník:

SJL-G:  Pád prídavných mien Uč.str.91/2 Vypíš do zošíta všetky modro vyznačené spojenia podstatného a prídavného mena. Napíš aj v akom páde a čísle je prídavné meno (napr. horský bicykel - N jed.čís.). Uč.str.91/3 a)Vyskloňuj podstatné meno kniha v jednotnom aj množnom čísle. b) Ku každému tvaru podstatného mena kniha pridaj správny tvar prídavného mena zaujímavá. Dvojice napíš do zošita. Pošli fotku (obidve cvičenia v zošite)

MAT: Kružnica a polomer Otvor si zošit a odpíš si poučku (rámček PZ str.79). Vezmi si ceruzku, označ krížikom bod S= stred kružnice, zapichni kružidlo do bodu S a narysuj kružnicu. Ozač kružnicu menom k (malé písané k). Spoj bod S a iný bod A ležiaci na kružnici čiarou. Označ túto čiaru ako r=polomer kružnice. Všetko rysovanie uskutočni obyčajnou ceruzkou, nie perom. PZ str.79/1  Na každú kružnicu doplň 1 bod (veľkým tlačeným písmenom) a spoj stred kružnice a tento bod čiarou. Práve si dostala polomer, ktorý odmeriaš a dĺžku zapíšeš do srdiečka. PZ str.79/2 Narysuj zakódované cesty podľa zadania. Zadanie GH: 3 dole, 7 doprava. Pošli fotku (PZ str.79/1,2)

SJL-Č: Ľubomír Feldek - Zo života zrdadiel (str.112-114) Prečítaj prvé 3 odstavce príbehu. Pošli nahrávku tvojho čítania.


        :Ministerstvo-nazov:                    Dôležitý oznam!!!

Ministerstvo zverejnilo na svojom webovom sídle 

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

podmienky a organizáciu výchovy a vzdelávania na ZŠ a MŠ od 1.6.2020.


ŠKOLA DOMA - 25.5.2020, pondelok, 45. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník:   Tamarka a Brunko online,   

2. ročník:  Denisko, Jakub H., Radka, Jakub P., Mia, Adamko, Miško

3. ročník:  všetci  

4. ročník:  Terezka, Kristínka, Lilien


1. ročník:    

Videokonferencia od 9:00 hod. do 9:45 hod. Pripravte si  čítanku, farbičky, pero.Teším sa vás. Naučíme sa tri nové písmenka

SJL-písanie: Písmeno X. Písanka s predtlačou č. 5, str.3, dokončiť.  Prosím fotku.

MAT: Sčitovanie do 20. PZ str. 23, cv. 3 a 5.

ANJ: Číslovky 15 a 16. Numbers fifteen and sixteen (Uč.str.50). Otvor si učebnicu na str.50 a prečítaj číselný rad po číslo 14. Pridaj aj nové číslo 15 (čítaj fiftín) a 16 (čítaj sikstín). Spočítaj perá a topánky na obrázku v knihe. Prezri si obrázok detskej izby a spočítaj: poháre na poličke, zubné kefky, ponožky, nohy stonožky, ruky stonožky. Pošli nahrávku ako nahlas napočítaš do 16 po anglicky.


2. ročník:

SJL-Č: Záružlie - Mária Haštová (Čít.str.105) Prečítaj si príbeh z Čítanky. Odpovedz na otázku str.105/2 Pošli nahrávku s tvojou odpoveďou.

PVO:  Opakujeme si Uč.str.96/1a) Podčiarkni slovo, ktoré do riadku nepatrí. b)Zakrúžkuj prvé písmená v podčiarknutých slovách. Prosím len prvých 10 riadkov. Pošli fotku (iba riadky 1-10)

MAT: Opakovanie sčítania a odčítania  PZ str.63/1,2 Pošli fotku.


3.ročník:

ANJ: 1. Good morning tretiaci! Dnes začneme úlohou znova o miestnostiach v dome, kde budete vyberať  z 2 možností správnu odpoveď. Vyberaj podľa obrázku :-) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_house/House*_Listen_and_choose_mk173759au

2. Zahraj si pexeso, kde budeš hľadať časti domu :-) odfoť, za aký čas si pexeso stihol vyriešiť https://matchthememory.com/house_super_easy

Zatiaľ sa majte krásne :-) Goodbye !

MAT-geometria: Meter, decimeter, centimeter.     PZ sr.28 - najprv si pozorne prečítaj úvodné učivo hore na strane a zapamätaj si, že 1meter = 10 decimetrov     1decimeter = 10 centimetrov. Toto je dôležité!!!!!! Potom vyrieš úlohy v cv. 13, a) b), a cv. 14. Prosím fotku.

PDA: Moja výskumná správa o neživej prírode a skúmaní prírodných javov PZ str. 69/1 Doplň informácie do týchto 3 kartičiek: Vzduch a vietor. Počasie. Teplo. Pomôž si učebnicou (str.16-24) Pošli fotku troch kartičiek, ktoré si doplnil/-la.  


4. ročník:

PDA: Správa pre detektívnu kanceláriu o prírodných spoločenstvách PZ str.110/1a)Prečítaj si Legendu na konci strany. Vyfarbi krúžky rastlín a živočíchov farbami podľa prír.spoločenstva, v ktorom žijú. b) Dopíš výkričník (!) k rastlinám a živočíchom, ktoré sú zákonom chránené. Pošli fotku (str.110)

ANJ: Good morning ! Dievčatá, na predchádzajúcich hodinách sme sa učili, ako sa povie, keď sa deje niečo práve teraz , v tomto momente, v tejto chvíli. Používali sme slovesá kde bolo na konci ING, napríklad I AM WATCHING TV – JA POZERÁM TV . K slovesu WATCH sme pridali ING (kto si nepamätá, zopakuje si zo zošita). Napíš mi alebo nahraj čo znamenajú tieto vety po slovensky: She is RUNNING.   He is JUMPING.  I am HELPING my mum.   He is GOING to school.   She is SWIMMING.    I am LISTENING music.    She is DANCING. He is READING a book. Poslať fotku! Potom si zahrajte túto krížovku so slovesami https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-interactive-word-search-ending-with-ing/ Poslať fotku! Goodbye :-)

MAT: Opakujeme sčítavanie čísiel do 10000 PZ str.69/stĺpec 3, stĺpec 9 Pošli fotku.


Oznámenie o počte žiakov

Do školy od 1.6.2020 bolo nahlásených 16 žiakov, jeden nastúpi od 11.6.2020 a traja nenastúpia vôbec.


Dôležitý oznam!!!

Na základe dnešného vyhlásenia ministra školstva SR Branislava Grohlinga budú materské školy a 1. - 5. ročník základných škôl otvorené rozhodnutím zriaďovateľa od 1.6.2020 v zmysle odporúčaných hygienických opatrení.

Jednou z povinností riaditeľov škôl je zistiť počet žiakov, ktorí do školy 1.6.2020 nastúpia. Preto vás prosím, vážení rodičia, aby ste mi cez WatsApp oznámili, či Vaše dieťa do školy nastúpi alebo nie.

Ďakujem. 

PaedDr. Ľubica Steinerová, riad. ZŠ Podhájska 

smileysmileysmileysmileysmileysmiley


TVORIVÁ ÚLOHA- AKVÁRIUM

Použiť sa dá škatuľa od topánok, od bonboniéry alebo papierový tanierik. Potrebné sú kamienky, z farebného papiera povystrihované rybičky, riasy a tráva je vyrobená z rolky od toaletného papiera. Potom sa už pri tvorbe fantázii medze nekladú a môžete si akvárium vyrobiť a dotvoriť podľa vlastných predstáv: morská panna, lode na hladine, morské živočíchy, potápači, ponorky..... Na upevnenie jednotlivých „súčiastok“ akvária  použite napríklad plastelínu. Fotografie vašich akvárií posielajte pani učiteľke Katke. 

 


ŠKOLA DOMA - 22.5.2020, piatok, 44. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník: Tamarka, Brunko

2. ročník: Denisko, Jakubko H., Adamko, Mia, Radka, Jakubko P., Miško, Tiffany

3.ročník: všetci  

4.ročník: Terezka (chýba MAT a VLA), Lilien, Kristínka (chýba SJL)


1. ročník:   

SJL: dnes o 9:30 hod sa uskutoční videokonferencia. Pripravte si šlabikár, písanku s predtlačou, pero, farbičky.

MAT: Číslo 20. PZ str. 22, cv. 1- naučíš sa písať číslo 20. Potom vyrieš cv. 2., 3. a 4. sú to ľahučké príklady. Zvládnete ich aj úplne sami. Prosím si foto celej strany.


2. ročník:

SJL-Č:  O červenom smreku Čít.str.105/odpovedz na otázky 1 a 3. Pošli nahrávku s tvojimi odpoveďami.

MAT: Krížom - krážom PZ str.48/5,6,7 aj dva riadky +- na konci strany. Pošli fotku (str.48)

SJL-G: Opakovanie - slovo, slabika, hláska. Do zošita napíš tieto cvičenia: Uč.str.83/1 Roztrieď písmená do správnych stĺpcov. Uč.str.83/3 Doplň správne slabiky a slová napíš. Uč.str.83/6 Prepíš iba slová, ktoré sa skladajú z 1 slabiky. Pošli fotku cvičení v zošite.


3. ročník:

SJL- čítanie: Medveď a komár. Čítanka str. 109-110. Poučku na strane 110 si napíš do písanky na čítanie a zapamätaj si, čo je POÉZIA a PRÓZA. Čítať budete v UTOROK cez videokonferenciu, neposielajte mi nahrávku. Prosím foto poučky.

MAT: Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily.   PZ str. 49, a vyfarbite aj poslednú úlohu. Prosím, pracujte úplne sami, samostatne a prácu si tiež skontrolujte sami. Rodiča iba požiadajte, aby mi poslal fotku celej strany. Ďakujem.  

ANJ:   1. Ahojte tretiaci! Good morning  :-) Začneme jedlom. Otvoríš si učebnicu na str. 84 a vypočuješ si text. Nájdi aké jedlá majú dievčatá rady alebo nemajú rady. Som zvedavá, kto z vás nájde čo najviac jedál :-) https://www.youtube.com/watch?v=e0z2CdhlOJ0

2. Budeme pokračovať opakovaním, čo sme sa učili trochu dávnejšie. Zopakujeme si dom a bývanie. Pozri si toto video a opakuj slovíčka: https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&t=153s Teraz si napíš slovíčka, ktoré sa nachádzajú v obývačke a v chlapcovej detskej izbe. Dokopy ich je 7.  K nim si dopíš ešte jedno slovíčko: shelf (číta sa šelf) –  polička.

3. Ďalej vás čaká úloha, kde do políčok budete dopisovať miestnosti, podľa obrázku https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Rooms_in_the_house/House_-_Write_ij37345ss


4. ročník:

MAT: Geometria PZ str.78/1,2,3,4 Cv.3 Postav si z lega a skús napísať počet kociek na každom poschodí. Cv.4 Meraj a počítaj v milimetroch, výsledok premeň na metre. Pošli fotku (str.78)

SJL-G: Otvor si zošit a napíš nadpis: Pád prídavných mien. Odpíš si do zošita poučku Uč.str.90/oranžový rámček (Prídavné mená sa skloňujú...) Uč.str.90/1 Utvor dvojice z podstatných a prídavných mien (ústne). Odpíš si do zošita ďalšiu poučku Uč.str.91/ oranžový rámček (Tvar prídavného mena v nominatíve jednotného čísla nazývame základný tvar.) PZ str.50/1,2 Pošli fotku (PZ str.50)

ANJ: 1. Ahojte štvrtáčky! Good morning! :-) Na začiatok si zahrajte pexeso so slovesami a napíšte si tie, ktoré ste našli a čo znamenajú po slovensky. https://matchthememory.com/presentprogressive2 Poslať fotku! :-)

2. V pondelok sme sa naučili ako povieme činnosti, ktoré robíme práve teraz, v tejto chvíli: použijeme ING. Napríklad WATCH + ING= WATCHING (pozerať TV). Nájdite slová v tejto tajničke! (ak by vám to nešlo otvoriť, napíšte mi) https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-interactive-word-search-ending-with-ing/ Goodbye :-)

VLA: Žiar nad Hronom s okolím (Uč. str.27-28) Prečítaj si nové učivo (str.27) Doplň cvičenie str.27/2, str.28/5,6,7 Prečítaj si Kvíz a Zaujímavosť. Pošli fotku (str.28)
 Výsledky riešenia úloh zo vzdelávacieho portálu KOZMIX zo dňa 20.5.2020


Kozmix - Kozmixove príbehy

ROČNÍK  predmet  téma počet žiakov úspešnosť
2.ročník PVO Cvičenie je dôležité   5 / 8   82%
2.ročník MAT Rozklad čísla  6 / 8  100 %
3. ročník MAT  Násobenie 10  6 / 6  100 %
3.ročník SJL Slová s opačným významom   6 / 6  100%
4.ročník VLA  Najvyššie a najhlbšie  3 / 3  100%
4.ročník SJL Vybrané slová po b, 1. časť  3 / 3  100%


ŠKOLA DOMA - 21.5.2020, štvrtok, 43. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník:  Tamarka, Brunko

2. ročník:  Denisko, Miško, Jakubko H., Adamko, Mia, Radka, Jakubko P., Tiffany (osp.)

3.ročník:  všetci

4.ročník:  Lilien, Kristínka (chýba MAT, ČÍT)


1. ročník:

SJL- čítanie:  Max.  Šlabikár, str. 61. Nahrávku netreba poslať, prváci budú čítať v piatok na videokonferencii.

SJL- písanie: Písmená x, X.        Prosím, kliknete sem http://www.aitec.sk/assets/offline/kaligrafia.exe a pozorujte ako sa píšu písmená x, X. Písanka s predtlačou, str. 3. prvé tri riadky (veľké X nie). Fotku neposielajte, až celú stranu.

MAT: Rysovanie čiar podľa pravítka.Airwalker SpidermanVidíš tohto Spidermana? V PZ na str.20 v cv. 1 mu pravítkom narysuj peknú sieť. A prosím si fotku tej siete.


2. ročník:

SJL-G:  Blahoželanie Uč.str.82/6 Do zošita prepíš vety. Dokonči chýbajúce vety. Uč.str.82/8 Prečítaj si, aké blahoželanie napísala Kajka kamarátke. Všimni si, že text blahoželania je na ľavej strane. Vpravo je oslovenie a adresa. Poštová známka je v pravom rohu hore. Uč.str.82/ poučka v žltom rámčeku. Prečítaj si, ako píšeme oslovenia Ti, Ťa, Tvoj, Tvoja, Vy, Vám, Vás, Váš v listoch a pohľadniciach. Pošli fotku (str.82/6)

MAT: Počítame s čarodejníkom Rododendronom  PZ str.62/1,2,3 Pošli fotku (str.62)

SJL-Č:  O červenom smreku - Hana Zelinová (Čít.str.104-105) Prečítaj si celý príbeh. Otázky k príbehú budú v piatok.

ANJ: Počítame po desiatkach: ten, twenty, thirty, fourty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety.  Nové sú čísla: eighty (čítaj ejty), ninety (čítaj najnty). Uč.str.50 Skús prečítať jednotlívé čísla ukryté v ovocí a pridať dve nové čísla 80 a 90. PZ str.57/1 precvič si písanie čísiel 80 a 90. PZ str.57/2 Na tráve sú rozypané kamene. Doplň do nich čísla od 0 do 12. Číselný rad od 10 do 90 si prečítaj. Hore nad ním je deväť kameňov. Doplň do nich čísla od 11 do 19. Obrázok si vyfarbi. Pošli fotku (PZstr.57)


3. ročník: 

SJL-gramatika: ZÁMENÁ. 

Dnes od 9:00 hod do 10:30 hod sa uskutoční videokonferencia cez WatsApp takto:

- o 9:00 hod.....1. skupina  DAVID-TOMÁŠ T.-TOMÁŠ L.,

- o 9:45 hod.....2. skupina TARA-VIKI-MATEJ,

Pripravte si učebnicu slovenského jazyka, školskú písanku, pero a dobrú náladu.

MAT: Násobenie a delenie 10. PZ str. 48, cv. 30 a 50. Úlohy rieš v školskej písanke. Prosím foto.

VLA:  Jar a premeny Jurkovej a Katkinej obce (Otoč učebnicu hore nohami a pohľadaj od konca str.2 v zelenom rámčeku) Pozorne si prezri obrázok a odpovedz na otázky str.2/1,2,3,4,5. Pošli nahrávku s odpoveďami na dve otázky (podľa vlastného výberu).


4. ročník:

ANJ: 1.  Hello girls!

1.       Otvor si učebnicu na str. 80 a vypočuj si, čo sa prihodilo rodine. O čom sa rozprávajú? Čo vidia na videu? Aké činnosti robia vo videu? https://www.youtube.com/watch?v=e37N71fqE9w Potom si text prečítaj a vyhľadaj slovesá, ktoré končia na ING. Zapíš  si ich do malého zošita !  Have a nice day, Goodbye :-)

 

MAT:  Geometria PZ str.77/1(nakreslíš tri kružnice so stredom a bodom, ktorý leži na kružnici), str.77/2(o koľko kociek a v akom smere sa posúvame),str.77/3 zakresli každé poschodie zvlášť, str.77/4 (meraj a počítaj v milimetroch). Pošli fotku (str.77)

PDA:  Pátrame po stopách prírodných spoločenstiev str.109/Dopíš na linajky k obrázkom chránených zvierat názvy oblastí, v ktorých žijú. Pomôž si mapou, internetom, encyklopédiou. Doplň rubriku Moje poznámky. Pošli fotku (len str.109)

SJL-Č:  Zo života zrkadiel Čít.str.114/1,2. Odpovedz na otázky. Pošli nahrávku s tvojimi odpoveďami.
TVORIVÚ ÚLOHU - KRÁSNU MOZAIKU POSLALI DO FOTOALBUMU MARIANKA, VIKTÓRIA,  JAKUBKO H., Denisko, Tomáško T., Tamarka, Radka, Adamko a Maťko. POZRITE SI ICH VÝTVARNÉ DIELA. FAKT SÚ KRÁSNE.


ŠKOLA DOMA - 20.5.2020, streda, 42. deň,  KOZMIX UČENIESOVIČKOVÁ TRIEDA: KOZMIX

Prihlásenie: klikni na tento link:  https://kamos.kozmix.sk/prihlás sa svojim kódom, vyrieš úlohu a odošli ju.


1. ročník:

SJL: Videokonferencia od 9:30 hod 10:30 hod. Téma- Vyvodenie písmena x,X. 

Pripravte si: šlabikár str. 58-59, farbičky. Tamarka aj Brunko boli úplne skvelí, celú hodinu pracovali ako včielky.

PVO: Kráľovstvo živočíchov (PZ str.34-35) Str.34/2 Do pomenovaní živočíchov doplň chýbajúce písmená. Vyfarbi krúžok pri každom živočíchovi podľa toho, v ktorom prostredí žije. Str.35/3 Modrou vyfarbi slová, ktoré patria ku kaprovi. Žltou vyfarbi slová, ktoré patria k mačke. Prečítaj si nahlas rubriku Moje poznámky (dve vety str.35) Pošli fotku (str.34 a 35)


2. ročník:

PVO: Človek-Cvičenie je dôležité. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.

MAT: Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100 - Rozklad čísel. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.


3. ročník:

MAT: Násobenie 10. Dobrá rada str. 9: súčet je výsledok sčítania, súčin je výsledok násobenia. Máš nájsť také dve čísla, že keď ich sčítaš, tak ich VÝSLEDOK= SÚČET bude 17.....a keď tie isté čísla vynásobíš, tak ich VÝSLEDOK=SÚČIN  bude 70. Takže  17= 10 + 7,   107 = 70. Rozumieme si? 

Rozdiel je výsledok odčítania,...rozdiel dvoch čísel je 6 a súčin tých istých čísel je 40. Riešim úlohu "odzadu" takto. 4 . 10 =40,  a 10 - 4 = 6.  Rozumieme si, že?  Úlohu máš zadanú v Kozmixe.

SJL: Slová s opačným významom. Dobrá rada sa vždy zíde: Str. 2 ÚVOD, ak nedáš dĺžeň, napíšeš nespávne í /ý, tajničku budeš mať vyhodnotenú načerveno = nesprávne! Úlohu máš zadanú v Kozmixe.


4. ročník:

VLA: V súlade s prírodou - Najvyššie a najhlbšie. Úlohu máš zadanú v Kozmixe. (Pozorne počúvaj príbeh Prieskumníci. Poznač si výšku najvyššieho pohoria vo svete, maximálnu hĺbku priekopy, ktorú preskúmal človek.)

SJL: Jazyková zložka - Vybrané slová po b - 1.časť. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.
ŠKOLA DOMA - 19.5.2020, utorok, 41. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník: Brunko, Tamarka,  

2. ročník: Radka, Jakubko H., Denisko, Adamko, Mia, Jakubko P.

3. ročník: online hodina čítania 1.skupina: Tara + Viki + Tomáško L., 2. skupina: Davidko+ Maťko +Tomáško T.  

4. ročník: Terezka, Kristínka, Lilien


1. ročník:

SJL-čítanie: Plynulé čítanie. Šlabikár, str. 57, čítanie BÚRKA.  Prosím krátku nahrávku  

SJL- písanie: Písanie slov s ŕ a ĺ.  Písanka s predtlačou č. 5, str. 2., cv.1. Foto prosím neposielať, až potom celú stranu. 

MAT: Geometrické útvary. PZ str. 19, cv. 1 a 2. Prosím foto.


2. ročník:

MAT: Viacnásobné sčítanie a odčítanie PZ str.52/5,6,7 aj dva riadky na konci strany. Pošli fotku (str.52)

SJL-G: Blahoželanie (Uč.str.81) Uč.str.81/1 Prečítaj si, ako blahoželali deti Jurajovi k narodeninám  a k tomu poučku "blahoželanie" (oranžový rámček str.81). PZ str.47/1,2,3 Pošli fotku (str.47)


 3. ročník: 

Dnes od 9:00 hod do 10:00 hod sa uskutoční videokonferencia cez WatsApp takto:

- o 9:00 hod.....1. skupina TARA-VIKI-TOMÁŠ L.,

- o 9:30 hod.....2. skupina DAVID-TOMÁŠ T.-MATEJ

Pripravte si čítanku str. 107-108, písanku na čítanie, pero a dobrú náladu.

SJL-gramatika: Prídavné mená- precvičovanie. PZ str. 55., cv. 9 a) b).  Modrá 1. a) b)- na opis použite čo najviac prídavných mien.,  Nakoniec vyriešte 10 bodovku. Prosím foto celej strany.

MAT:  Násobilka a delilka 10.  PZ str. 47, cv. 80. Prosím foto.


4. ročník:

SJL-G: Číslo prídavných mien (Uč.str.89) Otvor si zošit a prepíš si poučku v oranžovom rámčeku (Prídavné mená môžu byť v jednotnom čísle alebo... Uč.str.89) Uč.str.89/2 a) Odpíš do zošita spojenia pod. a príd.mena a napíš ich aj v množnom čísle. PZ str.50/1 Doplň chýbajúce tvary jednotného a množného čísla. Pošli fotku (PZ str.50/1)

MAT: Opakovanie sčitovania a odčitovania do 10000 PZ str.70/stĺpec 16,17,18 Pošli fotku (str.70)

SJL-Č: Zo života zrkadiel (Čít.str.113-114) Prečítaj si druhú polovicu príbehu. Otázky k príbehu nasledujú štvrtok.
ŠKOLA DOMA - 18.5.2020, pondelok, 40. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník: Brunko-online,   

2. ročník: Radka, Jakubko H., Denisko, Mia, Adamko, Miško, Jakubko

3. ročník: Tara, Viki, Maťko, TomáškoT., Davidko,   

4. ročník:  Lilien, Kristínka, Terezka (osp.)


1. ročník:    

Videokonferencia od 9:30 hod. do 10:30 hod. Pripravte si PZ MAT, šlabikár, farbičky, pero.Teším sa vás. Naučíme sa:

1) čítať slová s ĺ a ŕ,

2) počítať s desiatkou.

SJL-písanie: Písmeno ä. Písanka s predtlačou, str. 23, cv. 2 a 3. Prosím fotku.

ANJ: My Body. PZ str.58/1 Povedz časti tela po anglicky a spoj so správnym tieňom. PZ str.58/2 Spoj čísla a vyfarbi obrázok. Pošli fotku.


2. ročník:

SJL-Č:   O lietajúcom papieri (Čít.str.103) Odpovedz na otázky pod príbehom str.103/1,2. Pošli nahrávku s odpoveďami.

PVO:  Opakovanie tematického celku Spoznávame rastliny (zatiaľ str.73-79). Zopakuj si učivá tak, že si prečítaš Zápisník cestovateľov: Životné prostredie rastlín. Životné prejavy rastlín. Podmienky klíčenia semien rastlín. Otázky z opakovania budú ďalšiu hodinu.

MAT: Viacnásobné sčítanie a odčítanie PZ str.51/1,2,3,4 Pošli fotku.


3.ročník:

ANJ:      1. Hello tretiaci! How are you? Ako sa máte? :-)

 Dnes ako prvé si vypočuješ text na str.74. https://www.youtube.com/watch?v=jM9Xylzqlj4 Kde strávili deti deň? Čo robili? Aké zvieratá videli? Potom spravte túto mini tajničku o divokých zvieratách https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/Animals_wordsearch_ic450045rn :-)

2.  Pamätáte si z predchádzajúcich hodín ako poviem keď sa mi niečo páči alebo nepáči? LIKE alebo DON’T LIKE. Ak nevieš, zopakuj si to. Teraz tu podľa toho, či bude na obrázku krížik alebo kvačka napíšeš, či jedlo máme alebo nemáme rady. Krížik – napíšeš DON’T  LIKE, kvačka napíšeš LIKE https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food_and_drinks/I_like-I_don'k_like_ft129076lu  :-)

3. Tu je zoznam jedla a napíš mi, ktoré máš alebo nemáš rád. Napríklad mlieko. Ak ho máš rád, napíšeš:  I LIKE MILK ߘꦬt;/span>, ak ho nemáš rád, napíšeš:  I DON’T LIKE MILK Jedlo: carrot – mrkva, fish-ryba, yogurt- jogurt, bread- chlebík, juice -džús, ice cream-zmrzka .

Have a nice day, majte krásny deň!  :-)

MAT: Násobenie a delenie 10.   PZ str. 46, cv. 0, 10 a 20. Prosím foto.

PDA:  Moja výskumná správa o neživej prírode a skúmaní prírodných javov PZ str.69/1 Doplň informácie, ktoré ťa najviac zaujali do kartičiek: Látky a ich skupenstvá. Voda. Pošli fotku (len prvé dve kartičky).


4. ročník:

PDA: Pátrame po stopách prírodných spoločenstiev PZ str.108/4c)Dopíš na linajky k obrázkom chránených rastlín názvy oblastí, v ktorých žijú. Pomôž si mapou, encyklopédiou, internetom. Pošli fotku (iba str.108)

ANJ: 

1.Na začiatok ako opakovanie si štvrtáčky pozrite prosím lekcie 10 a 11 v pracovnom zošite. Nemusíte vypracovať úplne všetky úlohy, iba tie čo budete vedieť (napríklad hodiny, počasie, oblečenie a podobne) poslať fotku prosím. :-)

2. Opíšte si slovíčka na str. 82 hore a ich preklad: upiecť koláč, umyť auto, očesať si vlasy, spraviť fotku. Ďalej si napíš: WHAT ARE YOU DOING? ČO ROBÍŠ PRÁVE TERAZ? Takisto ako sme sa učili povedať čo máme oblečené, použili sme I AM WEARING. Všimnite si, že na konci je ING. Táto prípona znamená, že niečo sa deje presne teraz v tejto chvíli. Napríklad, ak práve teraz pozeráš televíziu, ako to povieš? Už vieme, že pozerať TV sa povie WATCH TV, však? Na koniec slovesa priložíš ING a vznikne ti veta, čo robíš práve teraz: I AM WATCHING TV. Ja práve teraz pozerám TV.  Ďalší príklad: ak teraz práve pomáhaš napríklad babke s nákupom alebo s upratovaním. Ako povieme pomáhať? HELP – k slovesu pridáme ING, vznikne nám HELPING. Celá veta bude I AM HELPING MY GRANDMA, teda JA POMÁHAM BABKE, práve teraz. (podčiarknutú vetu si opíš tiež) Skús teraz aj ty spraviť slovesá vo forme ING. Napíšeš iba slovesá, nie vety! Zoznam slovies: SWIM, RUN, READ A BOOK, LISTEN TO MUSIC, PLAY A GAME, JUMP, GO HOME, DRINK A MILK, FLY A KITE. Odfoť mi!

3. Nakoniec si kliknite na tento link, kde nájdete text o dievčati Mary a jej rodine. https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-continuous-progressive-tense/what-family-doing/9776 . Nájdite v texte slovesá, ktoré sa končia na ING, ako sme si povedali v predchádzajúcom cvičení, napríklad: DOING, SINGING, EATING a podobne. Keď ich nájdeš, vypíš si ich do malého zošita. Pošli fotku !

Have a nice day and goodbye! Majte krásny deň, ahojte! :-)

MAT: Počítaj spamäti PZ str.70/stĺpec 13,14,15   Pošli fotku.
Tvorivá úloha - MOZAIKA, od pani učiteľky Katky.

Ahojte decká! Pripravila som pre vás novú tvorivú úlohu, aby ste si trochu oddýchli od učenia. Verím, že sa dobre zabavíte.

Mozaika je obrázok zložený z kúskov rozličného papiera alebo iného materiálu (porozmýšľajte, čo by bolo vhodné). Z kúskov nastrihaného alebo natrhaného papiera si najprv vytvorte obrázok a potom ho dobre prilepte na výkres či inú podložku. 

Práce mi posielajte na WatsApp. Najkrajšie uvidíte vo fotoalbume.

Tak zostaňte zdraví a teším sa na vaše umelecké diela. 

 


 

VYHODNOTENIE ÚLOH ZO VZDELÁVACIEHO PORTÁLU KOZMIX zo dňa 13.5.2020.

Kozmix - Kozmixove príbehy

Úlohy riešili: prváci všetci, všetci tretiaci, všetky štvrtáčky a druháci MAT sedem žiakov, druháci SJL šesť žiakov. 

1.ročník

MAT

 Odčitovanie jednocif. čísla od dvojcif.

2/2

98%

1.ročník

PVO

 Životné prostredie

2/2

100%

2.ročník

MAT

 Sčítanie v obore do 99.  

7/8

91 %

2.ročník

SJL

 Slabiky 1. časť

6/8

98%

3.ročník

SJL

 Prídavné mená, 2. časť

6/6

 99%

3.ročník

MAT

Úlohy na násobenie

6/6

 100 %

4.ročník

MAT

 Príklady na delenie- opakovanie

3/3

 100%

4.ročník

SJL

Vybrané slová po b, 2. časť

3/3

 100%
 ŠKOLA DOMA - 15.5.2020, piatok, 39. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník:  Brunko, Tamarka. 

2. ročník:  Mia, Jakubko H., Adamko, Denisko, Jakubko P., Tiffany

3.ročník:  Tara, Naťko, Tomáško T,. Davidko, Viki (ešte MAT), 

4.ročník:   Lilien, Terezka, Kristínka


1. ročník:   dnes o 10.00 hod sa uskutoční prvá videokonferencia, budeme sa všetci vidieť, počuť , zhovárať a spoločne sa K O N E Č N E učiť.

Pripravte si šlabikár a pero, farbičky.

SJL-čítanie: Vyvodenie písmena ä. Šlabikár str. 54, budeme čítať - tajná matematika, lúštiť trojsmerovku a čítať článok Bábätko na str. 55.  Na záver mám pripravenú kartičkovú hru o hviezičky.

MAT: Sčítanie a odčítanie. PZ str. 53- dopňujúce úlohy cv. 2., 3. a 4. Najviac sa mi páči úloha 4, dúfam, že aj vám. Prosím foto. 

SJL-písanie: Písmeno ä. Písanka s predtlačou str. 23, iba cv. 1. Fotku mi pošlete, až keď budete mať vypísanú celú stranu.


2. ročník:

SJL-Č: O lietajúcom papieri - Dana Hlavatá (Čít.str.103) Prečítaj si príbeh, aj modré slová pod textom. Ďalšie úlohy k príbehu nasledujú v pondelok.

MAT: Krížom-krážom PZ str.47/1,2,3,4 Ak si trúfneš, môžeš doplniť aj posledné dva riadky na konci strany.Pošli fotku.

SJL-G: Viacslabičné slová Uč.str.80/6 Zlož zo slabík 2 slová a napíš ich do zošita. Uč.str.80/7 Napíš správne vety do zošita. Uč.str.80/9 Napíš správne mená detí do zošita. Pošli fotku cvičení, čo si dnes napísal do zošita.


3. ročník:     dnes o 9:00 hod sa uskutoční prvá videokonferencia cez WatsApp- budete sa všetci vidieť , počuť, zhovárať a K O N E Č N E sa spolu učiť.

Pripravte si čítanku a dobrú náladu.

SJL- čítanie: Rozprávka o pánovi starostovi. Budete čítať článok, hovoriť o článku, na záver mám pripravenú kartičkovú hru o hviezdičky.

MAT:  Koľkokrát. PZ str. 44, cv. 2. Str.45, cv. 4. .... a ešte si vyber jednu úlohu na str. 45 ktorú chceš. Tri úlohy=tri hviezdičky. Prosím, pošlite mi foto.

ANJ:  1. Ahojte tretiaci! Hi everybody! Tak, dnes začneme tým, čo sme sa naučili minulú hodinu. Zopakujeme si vety, keď niečo mám rád alebo sa mi páči keď sa mi niečo nepáči. Hovorili sme si , že napríklad mám rád mačku sa povie I LIKE A CAT. Ak však mačky rada nemám, poviem: I DON’T LIKE  A CAT.  

Teraz dostanete zoznam týchto zvierat: snake, giraffe, elephant, hippo, pig, chicken, sheep. Pri každé z nich mi napíš alebo nahraj do hlasovky, či tieto zvieratá máš alebo nemáš rád, podľa toho čo sme si povedali. Ak si to nepamätáš, prelistuj v zošite. Príklad: snake je had a nemáš rád hady tak napíšeš: I DON’T LIKE SNAKE. Ak nevieš niektoré slovíčko, napíš si ho sem https://slovniky.lingea.sk/anglicko-slovensky a zistíš, čo je to po slovensky :-)

 

2. Klikni sem a internetovou ceruzkou pospájaj zvieratá s ich menom. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/Animals_ff40417vp

3.https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Farm_animals/Farm_animals_mg58267ze Ďalšia veľmi ľahká úloha. Nájdi v tajničke každé zo zvierat a dole napíš ako sa volajú.

4. Pamätáte si vetu I HAVE GOT?: (JA MÁM) Povedzte mi do hlasovky alebo napíšte, či máte doma alebo u babky nejaké zvieratá. Budete odpovedať vetou: I HAVE GOT ELEPHAT alebo I HAVE GOT GIRAFFE a podobne. Môžete si vymyslieť aj podľa seba, čo by ste doma chceli mať.

5. Nakoniec veľmi ľahká oddychová úloha, znova budeš ceruzkou spájať obrázky, teraz to bude jedlo. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Food_-_Read_and_match_js38355du

Opäť budem čakať na všetky správy tak ako mi ich posielate. Nech sa vám dobre darí. Goodbye! :-)


4. ročník:

MAT: Geometria PZ str.76/1,2,3,4 Budeš potrebovať kružidlo, ostrú obyčajnú ceruzku a pravítko. Pošli fotku.

SJL-G: Rod prídavných mien Otvor si zošit a odpíš poučku v oranžovom rámčeku (Uč.str.87: Prídavné mená môžu byť v mužskom, ženskom a strednom rode. Na prídavné meno v mužskom rode sa pýtame...) Uč.str.88/4 Prepíš do zošita a urči rod prídavných mien. Uč.str.88/7 Napíš si do zošita tri stĺpce: TEN, TÁ, TO a roztrieď do nich slová podľa rodov. Pošli fotku oboch cvičení.

ANJ: 

     Good morning girls! Dnes budeme pokračovať s oblečením. What are we wearing? Čo máme oblečené?  Nahraj mi, čo znamenajú tieto vety: 1. I AM WEARING ORANGE CAP.   2. HE IS WEARING BROWN JEANS.  3. SHE IS WEARING BLUE SWEATER. 4. I AM WEARING WHITE DRESS AND PINK SHOES.   5. HE IS WEARING PURPLE SCARF.  6. SHE IS WEARING GREEN COAT. Ak nebudeš rozumieť niektorému slovíčku, daj si túto stránku a napíš to, ktoré hľadáš:https://slovniky.lingea.sk/anglicko-slovensky pošlite fotku

2.       Prerozprávaj text do slovenčiny: Hello my name is Alex. I live in Miami, in America. I am 28 years old. I like sunny and hot weather. Today is 35 ° C.  I wake up at half past 7 and I go to the work. I work in airport. I am a pilot.  I go home at 10 o’clock PM. I am wearing blue uniform, blue cap and black shoes. I don’t like cold weather and snowing. In Miami, is everything: hospital, police station, supermarket, fire station, bank, post office, zoo... Now, I go to the park, listen to music, read a book and relax.

Pomôcka: weather- počasie, today - dnes, uniform - uniforma, everything - všetko, now-teraz

3.       Preopakujeme si čas a hodiny. Klikni sem https://www.liveworksheets.com/tf117238ql a vyberaj z správnu odpoveď z 2 možností. Nakoniec daj dole tlačítko CHECK a potom lupu, ktorá ti test vyhodnotí a ukáže správne odpovede.

4.       Precvič si použitie LIKE a DOESN’T LIKE.  Vytvor správnu vetu. Zaklikneš najskôr správnu osobu či to je chlapec alebo dievča a potom či má vec rád alebo nie, podľa toho či palec ukazuje hore alebo dole. https://www.liveworksheets.com/xj361215tp

VLA: Kremnické vrchy (str.24-25) Prečítaj si nové učivo na str.24. Doplň úlohu str.24/2, str.25/3,4,6 Napíš názvy písaným pismom na linajky. Ukáž miesta na mape. Str.25/7 Vyhľadaj na internete/v encyklopédii zaujímavé informácie o Gergelyho tuneli a zapíš ich na linajky. Prečítaj si aj Kvíz a Zaujímavosť. Pošli fotku (str.25)


ŠKOLA DOMA - 14.5.2020, štvrtok, 38. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník:  Tamarka, Brunko

2. ročník:  Mia, Radka, Jakubko H., Denisko, Adamko, Tiffany, Jakubko P.

3.ročník:   Tara, Tomáško T., Davidko, Maťko, Viki, Tomáško L.

4.ročník:   Lilien, Terezka, Kristínka


1. ročník:

SJL- čítanie: Písmeno ä.   V Abecede pre prváka si nalistujte písmeno ä a pracujte s úlohami, pokiaľ si nebudete istí, že ho už poznáte.  https://hovoriaceknihy.sk/moj-ucet/

MAT: Slovné úlohy  PZ, str.17, cv. 2. Prosím foto. 

ANJ:  Precvičujeme slová na R, S, T PZ str.56/1 Nakresli a vyfarbi svoju ruku. PZ str.56/2 Nájdi na obrázku a vyfarbi písmená R, r. PZ str.57/1 Precvič si písanie S, s, T, t. PZ str.57/2 Vyfarbi obrázok. Pošli fotku (str.56 a 57)


2. ročník:

SJL-G:  Delenie slov na slabiky PZ str.46/5 Prečítaj si, ako sa rozdeľujú na slabiky slová s dvojhláskou. Rozdeľ slová zvislou čiarou. PZ str.46/6 Rozdeľ slová na slabiky (obsahujú ŕ, ĺ, samohlásku, spoluhlásku, dvojhlásku). PZ str.46/7 Rozdeľ slová spojovníkom, slová prepíš a na koniec zakrúžkuj dlhé slabiky. PZ str.46/8 Prepíš text. Rozdeľ slová na konci riadkov spojovníkom. Pošli fotku (str.46)

MAT: Opakujeme sčítanie a odčítanie pod sebou PZ str.61/1,2,3,4 (kockovanú sieť v úlohách použi na pomocné výpočty) Pošli fotku (str.61)

SJL-Č:  Štefan Moravčík - Papier znesie všetko (Čít.str.102) Prečítaj si báseň, aj poučky Noviny, Časopis (fialový rámček str.102).  Odpovedz na otázky Čít.str.102/1,2. Pošli nahrávku s tvojimi odpoveďami.

ANJ:  Prečítaj si dialóg z uč.str.49. (Vety: Watch me. Pozoruj mňa. Go ahead. Now, you try. Poď. Teraz vyskúšaj aj ty.) PZ str.56/1 Pozorne si prečítaj dialóg. Doplň smileyalebo sad pod obrázok podľa toho, ako sa dievča zachová. Pošli fotku str.56


3. ročník:

SJL-gramatika:Prídavné mená s opačným významom. Opačné slová sú vždy vo dvojiciach: DOBRÝ-ZLÝ, TEPLÁ-STUDENÁ, MALÉ-VEĽKÉ, SMIECH-PLAČ, SVETLO-TMA... viac dvojíc nájdeš v učebnici na str. 90, cv. 17- iba si ich prečítaj. Poučku o opačnom význame slov (str.91) si napíš do školskej písanky a zapamätaj si ju.  Potom vyrieš úlohy PZ str. 54, cv. 5., 6. a 8.   Prosím si foto str. 54. 

MAT: Koľkokrát. PZ str. 44 - prečítajte si ako sa pýtame, ako počítame a ako odpovedáme  na otázku Koľkokrát je číslo väčšie alebo menšie od druhého čísla Vyriešte cv. 1 na strane 44. Prosím foto riešenia. 

VLA:  Vodstvo na mape Slovenska. Prečítaj si nové učivo (uč.str.42). Str.43/1 vylúšti osemsmerovku a neprečiarknuté písmená dopň do plôšok. Str.43/2 Napíš slová, ktoré súvisia s pojmom vodné plochy. Str.43/3 Otvor si akúkoľvek mapu a vypíš názvy riek, plies, priehrad na Slovensku. Dokonči vety v rubrike Vlastné poznámky. Pošli fotku (str.43)


4. ročník:

ANJ:  1. Hello girls! How are you? Ako sa máte? :-) Dnes začneme tým, čo sme sa učili minulú hodinu, hodiny. Skúste mi napísať  do malých zošitov, podľa príkladov, koľko hodín je :  It’s quarter past 4.     It’s quarter past 8. It’s quarter past 2.    It’s quarter to 5.   It’s quarter to 9. Pošli foto.

2. Otvoríš si učebnicu na str. 79 a spravíš ceruzkou cvičenie 3. Na výber máš 2 obrázky hodín a tvojou úlohou je vybrať, ktorá z viet je správna. Máš ako prvý príklad ‘It’s quarter to tree‘ , teda že je 2:45. Označ všetky vety. Pošli fotku!

3. V učebnici sa presunieš na str. 74 a vypočuješ si text, čo sa stalo na vlakovej stanici. https://www.youtube.com/watch?v=nuBQ2klI3zw . O koľkej prišiel vlak? Ako našla babka svojich príbuzných na stanici?

4. What are you wearing? Čo máš oblečené? Budeme používať formulku ktorú si zapíšeš a zapamätáš. SHE IS WEARING: ONA MÁ OBLEČENÉ.   HE IS WEARING : ON MÁ OBLEČENÉ.  I AM WEARING: JA MÁM OBLEČENÉ. Ak bude mať napríklad dievča oblečené čierne šaty, povieš SHE IS WEARING BLACK DRESS. Ak bude mať chlapec modré tričko, povieš: HE IS WEARING BLUE T-SHIRT. Teraz sa pozri na 3 rôzne osoby v učebnici na str. 78 alebo 79 a napíš alebo nahraj čo majú oblečené. Odfoť mi, ktoré osoby opisuješ! Zatiaľ sa majte :-) Goodbye!

MAT: Opakujeme sčítanie a odčítanie PZ str.70/stĺpec 19,20,21 Opakujeme násobenie a delenie PZ str. 71/stĺpec 5,6,7 Pošli fotku (str. 70 a 71)

PDA: Chránené rastliny a živočíchy  Str.107/1 Vyhľadaj v PZ názvy živočíchov, rastlín, húb, ktoré patria medzi zákonom chráneným na Slovensku. Napíš ich názvy na papier. Str.107/2 Vyhľadaj na internete, v encyklopédiách ďalšie druhy chránených rastlín a živočíchov na Slovensku a to, prečo sú chranené. Napíš informácie na papier.  Pošli fotku.

SJL-Č: Ľubomír Feldek - Zo života zrkadiel (str.112-113) Prečítaj si prvú polovicu príbehu (až po: pod vodopádom trblieta a triešti vodná pena str.112). Ďalšia úloha nasleduje v pondelok :)
ŠKOLA DOMA - 13.5.2020, streda, 37. deň,  KOZMIX UČENIESOVIČKOVÁ TRIEDA: KOZMIX

Prihlásenie: klikni na tento link:  https://kamos.kozmix.sk/prihlás sa svojim kódom, vyrieš úlohu a odošli ju.


1. ročník:

MAT: Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného. Dobrá rada- na str. 7 treba zakliknúť správny geometrický útvar a presunúť ho do šrafovaného okienka. Úlohu máš v Kozmixe.

PVO: Životné prostredie.  Rada: na str. 7 sú pracovné listy, ktoré sa nedajú riešiť  v počítači. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.


2. ročník:

SJL: Jazyková zložka - Slabika a veta - Slabiky 1.časť. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.

MAT: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísiel v obore do 100 - Sčítanie čísiel do 99. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.


3. ročník:

SJL: Prídavné mená. 2. časť. Úlohu máš v Kozmixe.

MAT: Úlohy na násobenie.  Dobré rady: čísla v príklade na násobenie voláme ČINITEĽ . ČINITEĽ = SÚČIN je výsledok.

STR.4 - budeš presúvať čísla do šrafovaných okienok a vytvárať príkladoy nasledovne: z každej skupinky činitele, činitele, súčiny vezmeš jedno a vytvoríš príklad. 

STR. 5 - do okienok budeš zapisovať čísla podľa obrázka pri príklade,

STR. 6 - presunieš slová do šrafovaných okirnok a pokračuješ ako v úlohe na str. 4. Úlohu máš zadanú v Kozmixe. Držím palce, nech je to 100%.


4. ročník:

SJL: Jazyková zložka - Vybrané slová po b - 2.časť. Úlohu máš zadanú v Kozmix.

MAT: Násobenie a delenie prirodzených čísiel - Príklady na delenie - opakovanie. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.
 VŠETCI MAKSÁČI ODOSLALI ODPOVEDNÍK 5. KOLA. Ďakujem nielen deťom za celoročné riešenie úloh Maksíka, ale aj ich rodičom, ktorí im pomohli s odosielaním odpovedí. (ĽS)


Moja malá záhradka | KauflandVyhodnotenie súťaže MOJA MALÁ ZÁHRADKA 

https://www.kaufland.sk/akcie-sutaze/sutaze/zahradka-pre-skoly.html

POZRITE SI VÝSLEDKY.

 


OZNAM O NEKLASIFIKOVANÍ PREDMETOV v zmysle Usmernenia MŠVVŠ SR v čase mimoriadnej situácie v školách.

Riaditeľka základnej školy oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020 a po prerokovaní elektronickou komunikáciu v pedagogickej rade rozhodla o spôsobe slovného hodnotenia tých predmetov, ktoré boli v 1. polroku klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou. Hodnotenie žiakov bolo jednomyseľne schválené.

V 1. a 2. ročníku- všetky predmety slovne:                                                                                       

- SJL, MAT, PVO (dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky),

- ANJ, VYV, HUV, NBV, ETV, TSV- absovoval/ absolvovala.

V 3. a 4. ročníku-  kombinované hodnotenie:

- SJL, MAT, ANJ, PDA, VLA - klasifikácia známkou,

- VYV, HUV, NBV, ETV, INF, PVC, TSV- absolvoval/ absolvovala.

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získavajú učiteľky v čase prerušeného vyučovania najmä z portfólií žiackych prác a ústnou alebo písomnou komunikáciou so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi budú projekty, riešenie úloh, samostatné praktické práce ( tvorivé úlohy) spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

PaedDr. Ľubica Steinerová, riad. ZŠ


NAJVYDARENEJŠIE ÚLOHY O SPISOVATEĽKE JAROSLAVE BLAŽKOVEJ


ŠKOLA DOMA - 12.5.2020, utorok, 36. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník:  Brunko, Tamarka ,

2. ročník:    Mia, Radka, Jakubko H., Denisko, Adamko, Jakubko P., Miško

3. ročník:   Tara, Tomáško T., Davidko, Maťko, Viki, Tomáško L.,

4. ročník:    Terezka (chýba ČÍT), Lilien, Kristínka 


1. ročník:

SJL-čítanie:  Čítanie písaného textu.  Šlabikár str. 52, cv. 1., 2. -pracujte podľa zadania. Str. 53,cv. 3- prečítajte si všetky slová a potom mi pošlite na WatsApp heslo FILOMÉNA , bude to znamenať, že ste pripravení čítať cez videohovor. Vážne sa teším.

MAT: Sčítanie a odčítanie. V PZ na str. 16 si vyber dve úlohy, ktoré chceš a vyrieš ich. Prosím foto. 


2. ročník:

MAT:  Odčítanie pod sebou PZ str.60/1,2,3,4 Pošli fotku (str.60)

SJL-G: Delíme slová na slabiky PZ str.45/1 Rozdeľ slová zvislou čiarou na slabiky. Vyfarbi každú slabiky inou farbou. Prečítaj si, čo hovorí škriatok o krátkych a dlhých slabikách. PZ str.45/2 Rozlúšti a napíš slová na linajky. Zakrúžkuj v slovách krátke slabiky. PZ str.45/3 Rozdeľ slová spojovníkom na slabiky, slová napíš. Pošli fotku.


 3. ročník:

SJL-gramatika:Prídavné mená.   PZ- celá 53.strana. Dobré rady: cv. 1- vymyslite tri vety, v ktorých napíšete najmä aký je  pán Filaga  veterinár, aké služby poskytuje, aká je jeho ambulancia a podobne- čiže použijete veľa prídavných mien.  Cv. 2 - iba a).  Cv. 3 a 4 sú ľahké. Prosím si foto celej stránky.

MAT:  Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily. PZ str. 43. ÚPLNE SAMOSTATNÁ PRÁCA. Nedajte si od nikoho radiť smiley. Prosím si foto vypracovanej stránky.


4. ročník:

SJL-G:  Otvor si zošit. Odpíš do zošita poučku v oranžovom rámčeku uč.str.86 (Prídavné mená používame v rozličných tvaroch - skloňujeme ich. Sú to ohybné slová.) Uč.str.86/3 Doplň do viet správny tvar prídavného mena horúci. Vety prepíš do zošita. Uč.str.86/5a) Z textu vypíš do zošita len prídavné menáPošli fotku (všetko, čo si dnes napísala do zošita)

MAT:  Geometria PZ str.75/1,2,3,4 Pošli fotku (str.75)

SJL-Č:  Aby porozumenie medzi ľuďmi bolo čisté a krásne (Čít.str.110-112) Prečítaj nahlas prvé dva odstavce príbehu od M.Ďuríčkovej. Pošli nahrávku (len prvé 2 odstavce, hodnotím hviezdičkami).ŠKOLA DOMA - 11.5.2020, pondelok, 35. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník: Brunko, Tamarka,

2. ročník:  Radka, Mia, Jakubko H., Denisko, Jakubko P., Adamko, Miško (iba ČÍT)

3.ročník:  Tomáško T., Tomáško L., Davidko, Maťko, Viki, Tara. 

4.ročník:  Lilien, Terezka (iba MAT, PDA), Kristínka (iba MAT, PDA)


1. ročník:

SJL- čítanie: Čítanie slov s ô. Šlabikár, str. 51- O TOM, ČO EŠTE NEMôŽE MôJ BRAT.  A) v článku podčiarkni všetky slová s písmenom ô. B) článok prečítaj. C) Prosím nahrávku tretieho odstavca. 

MAT: Odčítanie. PZ, str. 15, cv. 4 a 5. Prosím foto.

ANJ: Otvor si učebnicu na str.48 a vypočuj si nahrávku slovíčok na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=lQ9iK_YL_gc (stačí úsek od 4:24 do 6:07) Pozri si v učebnici ďalšie obrázky a slovíčka na písmeno R, S, T. Prejdi do PZ str.55/1 precvičuj písanie R, r. PZ str.55/2 Vyfarbi a vyslov slová na r. Pošli fotku (str.55)


2.ročník:

SJL-Č: Lenivé žabky - Jozef Cíger Hronský (str.101) Prečítaj si druhú polovicu príbehu. Priprav si ústnu odpoveď na otázku str.101/2 a str.101/3 Pošli nahrávku s odpoveďami na tieto dve otázky.

PVO: Cestovateľská správa o rastlinách Uč.str.90/1 Pozorne si prečítaj 5 otázok, ktoré sa pýta Jasmínka. Použi tieto otázky a napíš na ne odpovede pri každej rastlinke. Pomôž si učebnicou Prvouky, encykloédiou. Pošli fotku (str.90)

MAT: Opakujeme sčítanie pod sebou Uč.str.59/1,2,3 sčítaj hodnotu dvoch kartičiek. Kockovú sieť použi na pomocné výpočty sčitovania dvoch čísiel pod sebou. Pošli fotku (str.59)


3.ročník:

ANJ: 1.  Ahojte tretiaci! Hello everybody! :-) Prvá úloha bude na tomto linku. https://www.teachenglishstepbystep.com/uploads/1/3/0/6/13061792/who-is-who-1_orig.jpg Tu si nájdeš obrázok. Tvojou úlohou je vybrať si 3 osoby a napísať ako vyzerajú. (aké majú oči, či majú vlasy dlhé/krátke, rovné/kučeravé, hnedé/blond a tak ďalej.  Vždy napíš aj jeho alebo jej meno. Budeš písať napríklad: She has got short brown hair – ona má krátke hnedé vlasy. He has got curly  short hair – on má kučeravé krátke vlasy. Možno budeš potrebovať nové slovíčka: beard-brada, bold- bez vlasov, mustache-fúzy. :-)

2. Teraz sa naučíme znova niečo nové. Možno poznáte slovo LIKE (číta sa lajk). Znamená to, že niečo sa mi páči (nejaké zviera, oblečenie) alebo že niečo mám veľmi rada (napríklad jedlo). Ak sa mi niečo nepáči alebo nemám rád, pridám ďalšie slovo : DON’T LIKE (číta sa dont lajk) Do zošita si napíš: LIKE= mám rád, páči sa mi, DON’T LIKE = nemám rád, nepáči sa mi.

Povieme si príklad: Páči sa mi tento pes: I LIKE A DOG. Páči sa mi táto mačka: I LIKE A CAT. Nepáči sa mi slon: I DON’T LIKE ELEPHANT(napíš si aj tieto farebné príklady).

Čo by znamenali tieto vety? : I LIKE PIZZA.    I LIKE MILK.    I DON’T LIKE ORANGE JUICE.    I DON’T LIKE APPLES. Napíš alebo povedz po slovensky.

3. Pamätáte si ešte slovíčka zvieratá? Lion, dog, cat, zebra, giraffe a podobne? Tu si pozrieš video, kde si ich zopakuješ, môžeš aj nahlas, aby si nezabudol rozprávať :-) Prvé video sú domáce zvieratá, druhé divoké zvieratá. 1. https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc 2. https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE Napíš si tie, ktoré si nepoznal.

Posielajte mi úlohy ako doteraz, veľmi sa teším na vás! P.S. súťaž ktorá bola, kto napíše najviac slov podľa písmeniek (majster písmeniek)  STE VYPRACOVALI VŠETCI! Dostávate veľkú pochvalu :-) Goodbye!

SJL-Č: Jaroslava Blažková Čítanka str.102. Prečítaj si článok a vypracuj o spisovateľke projekt ako sme robili o Ľ. Feldekovi a K. Bendovej. Môžeš si vybrať spôsob vypracovania:

- písanka na čítanie alebo papier, farbičky... - môžeš získať * alebo **,

- počítač Word- môžeš získať  *** a za super spracovanie až ****                                                                              Pošli foto projektu. (Nedala som vám úlohu z MAT, preto čakám super perfiš projekty). 

PDA: Pokus ako sa tvorí pleseň (str.68/6, str.68/7) Pokus sme si urobili 4.mája. Ak si pozoroval/-la, čo sa stalo s prvým a druhým krajcom chleba, napíš si svoje pozorovanie a vyhodnotenie. Pošli fotku (str.68)


4.ročník:

PDA: Chránené rastliny a živočíchy Uč.str.107/3 Pozoruj na obrázkoch rastliny a živočíchy, ktoré u nás patria k zákonom chráneným. Prečítaj si o nich informácie. Dopíš k rastlinám/živočíchom ich správne názvy. Pomôž si encyklopédiou, alebo internetom. Pošli fotku str.107.

ANJ:  1.Ahojte štvrtáčky! Hi girls!  Začneme opakovaním slovesa LIKE mám rád/ páči sa mi alebo DON’T LIKE nemám rada/nepáči sa mi. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food_and_drinks/I_like-I_don'k_like_ft129076lu  tu budeš do prázdnych políčok dopisovať I LIKE alebo I DON’T LIKE podľa toho, či tam je krížik alebo kvačka. Nakoniec dole máš tlačítko CHECK a potom LUPU a tie ti skontrolujú odpovede. Pošli mi fotku!

2. nové učivo. Pamätáte si ešte hodiny? Koľko hodín je: It’s half past 4 alebo It’s 6 o clock?  Teraz sa naučíme ako sa povie štvrťtrištvrte hodina, teda napríklad 4.15, 6.45, 7.45 a podobne. Zapamätajte si tieto slová QUATER PAST (číta sa quater past)= znamená keď je na hodinkách ’15, napríklad 4:15, A QUATER TO (číta sa quater tu) = znamená keď je na hodinkách ’45 napríklad 4:45. Teraz, ako poviem 4:15? Jednoducho, spojím vety = IT’S QUATER PAST 4. alebo 5:15= IT’S QUARTER PAST 5. Podčiarknuté si zapíš do zošita. Keď mám ale 4:45, je to trochu ťažšie. Musím si uvedomiť že mi chýba 15 minút aby bolo 5 hodín. Preto poviem IT’S QUARTER TO 5- znamená to že 15 minút chýba do toho aby bolo 5 hodín. Alebo ak je 6:45, chýba mi 15 minút do 7 a preto poviem IT’S QUARTER TO 7. Podčiarknuté si znova zapíš do zošita. Hodiny sa treba naučiť aby sme vedeli na budúcu hodinu pokračovať :-) (ak by ste tomu nerozumeli, napíšte mi!)

3. tu si zopakuj oblečenie.  https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U&t=220s, slovíčka si podľa videa opakuj nahlas.  Potom vypracuj tento pracovný list: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_-_Read_and_choose_mb37336zx. Pošli mi fotku. Prajem vám pekný deň baby, Goodbye!

MAT: Opakovanie násobilky str.71/stĺpec 8,9,10 Geometria str.74/3 na toto cvičenie potrebuješ kružidlo. Rysuješ uzavretú čiaru. Jednotlivé plochy nemajú byť rovnako veľké a majú byť rôznofarebné. Uč.str.74/4 narysuješ číselnú os, na ktorej jeden dielik bude mať veľkosť 1 cm a hodnotu 400. Pošli fotku (str.71 a 74)

SJL-Č: Aby porozumenie medzi ľuďmi bolo čisté a krásne - Mária Ďuríčková (Čít.str.111-112) Prečítaj si druhú polovicu príbehu. Odpovedz na otázku str.112/2 Pošli nahrávku s tvojou odpoveďou.


Vyhodnotenie dnešnéko KOZMIXOVÉHO UČENIA. Výsledky sú výborné, zaslúžite si pochvalu.  Okrem jednej žiačky, ste riešili všetci.  

1.ročník

MAT

Geometrické útvary

2/2

100%

1.ročník

SJL

Poznávame písmená-O čom čítame

2/2

  98%

2.ročník

MAT

 Geometrické pojmy

7/8

100%

2.ročník

SJL

 Slovo, slabika, hláska 

7/8

100%

3.ročník

SJL

 Prídavné mená

6/6

 99,5%

3. ročník

MAT

Príklady na násobenie

6/6

  99 %

4.ročník

MAT

Geometria a meranie - obsah

3/3

  99%

4.ročník

SJL

Vybrané slová po v

3/3

  99%ZMENA!!!!MAKSÁČI POZOR!!!!

  Úlohy 5.kola aj online odpovedník nájdete na stránke  https://maksik.sk/ vo Vstupe pre Maksáčikov. Odpovedník treba vyplniť a odoslať do 10. mája 2020. 

  TREBA VYRIEŠIŤ 5. KOLO- POSLEDNÉ A ODOSLAŤ ODPOVEDNÍK.

Ostávajú už iba dni. WAU! Aké prekvapenie! Maksáči sa riadne vytiahli! Úlohy odoslali.

Ešte Viki, a Kika šup! šup! do riešenia úloh 5. kola a odoslania elektronického odpovedníka. 

Ak by ste mali nejaký problém, rada pomôžem.

Klikni na  https://maksik.sk/forms/vstup-pre-maksacikov.php    a zadaj svoj kód.ŠKOLA DOMA - 7.5.2020, štvrtok, 34. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník: Brunko, Tamarka

2. ročník:   Radka, Mia, Jakubko H., Denisko, Adamko, Jakubko P.

3.ročník:  Tara, Tomáško T., Davidko, Maťko, Viki, Tomáško L. 

4.ročník:  Terezka(iba PDA), Lilien, Kristínka


1. ročník:

SJL- čítanie:  Vyvodenie písmena ô.  Šlabikár str. 50, prečítajte písmená a slová hore. Cv. 1- vyfarbi slová, ktoré označujú niečo maličké (nôžka, fialôčka,....), cv. 2. a 3 doplňte podľa zadania a prečítajte. Prosím fotku celej strany. Prosím nahrávku cv. 3. Ďakujem za to. 

SJL- písanie: Písanie písmen, spojov a slov s ô.   Písanka s predtlačou str. 22. Prosím foto celej strany.

MAT: Odpočítavanie.  PZ str. 14. celá. Prosím foto. 

ANJ:  Unit 8 My Body. Otvor si učebnicu na str.47 (panáčik s časťami tela). Priprav si prst a ukazuj na časti tela, ktoré počuješ v nahrávke. Pusti si tento link (od 0:45 do 1:32): https://www.youtube.com/watch?v=lQ9iK_YL_gc Ďalej počúvaj nahrávku od 1:35 I´ve got ears. I´ve got ears, too. Ja mám uši. Ja mám uši tiež. Zvieratká budú postupne rozprávať, ktoré časti tela majú a nemajú. PZ str.53/1 Spoj časť tela s obrázkom a vyfarbi. PZstr.54/1 Spočítaj a napíš číslom. Pošli fotku (iba str.54)


2. ročník:

SJL-G:  Viacslabičné slová  Otvor si zošit a vypracuj tieto cvičenia: Uč.str.79/3 a)Utvor dvojslabičné slová (8slov) Uč. str.79/3b) Utvor trojslabičné slová (5slov). Uč.str.79/3c) Napíš, z koľkých slabík sa skladajú slová. Uč.str.79/4 Zlož so slabík čo najviac slov a slová napíš. Pošli fotku obidvoch cvičení.

MAT: Mnohouholník PZ str.46/7, 8, 9 iba napíš názov mnohouholníkov na linajku, netreba strihať, ani skladať. Vypočítaj dva riadky +,- do 100 na konci strany. Pošli fotku (str.46)

SJL-Č:  Jozef Cíger Hronský - Lenivé žabky (iba str.100) Prečítaj si prvú polovicu príbehu až po: "Aj tak dobre, aj tak dobre, aj tak dobre."

ANJ:  Unit 8 Let´s eat (uč.str.48) Vypočuj si nahrávku (od 2:10 do 3:27): https://www.youtube.com/watch?v=SB8B3qVoV6I Zapamätaj si nové slovíčka s koncovkou -ig: big(veľký), dig(kopať), fig(figa), wig(parochňa) PZstr.55/1 Precvič si písanie koncovky -ig. PZstr.55/2 Doplň písmeno do slova. Pošli fotku.


3. ročník:

SJL-gramatika: Prídavné mená Učebnica, str. 90, cv. 11 a cv. 16. vypracujte do písanky hneď pod poučku o prídavných menách.. Prosím foto, aby som videla aj tú poučku spolu s vypracovaním.

MAT: Násobilka a delilka 9. PZ str. 42- vyber si ľubovoľné tri úlohy a vyrieš ich. K jednotlivým úlohám som pridela počet hviezdičiek podľa náročnosti. Tak nech sa páči, vyberajte. Prosím foto riešení.

počet hviezdičiek za správne vyriešenú úohu číslo úlohy na str.42 
* 0,9,27-čísla napíš,                                                       28- čísla napíš, 72,
** 54, 63-iba vypočítaj príklady,108
*** 18, 45, 90
**** 81

                                                                                                                       

VLA:  Nížiny na mape Slovenska (str.40-41) Prečítaj si nové učivo, aj informácie v modrých okienkach na str.40 (Podunajská nížina, Žitný ostrov). Uč.str.41/1 Vyfarbi prázdny štvorec farbou, ktorá uvádza správnu odpoveď. Uč.str.41/2 Zisti zaujímavosť o nížine, v ktorej leží vaša obec. Napíš názov nížiny, nalep obrázok, napíš zaujímavosť. Uč.str.41/3 Napíš aspoň 4 nížiny Slovenska podľa mapy. Dokonči rubriku Vlastné poznámky. Pošli fotku (str.41)


4. ročník:

ANJ:  1. Ahojte dievčence, hello! Najskôr si zopakujeme oblečenie z minulej hodiny a priáme si nové slovíčko I AM WEARING( /ajem véring/ Zapíš si to. Znamená to JA NOSÍM/ ja mám teraz oblečené. Vždy ak chcem povedať, že mám niečo oblečené, napríklad, teraz mám oblečené tričko, poviem to takto: I am wearing a T-shirt. Môžeme pridať aj farbu, napríklad I am wearing blue T-shirt Ak budeš chcieť povedať že on alebo ona má niečo oblečené, povieme HE IS WEARING alebo  SHE IS WEARING.Teraz si vyber jedného člena rodiny a napíš čo máte oblečené. Rozdelíš si stranu na 2 časti, do jednejj napíšeš svoje meno do druhej člena rodiny. Napíšeš čo máte oblečené.

2. Povedzte mi do hlasovej správy, ako by sme preložili tento text do slovenčiny:

 HI! My name is Nicole. I’m 10 years old and I live in America. My favourite food is chicken and my favourite drink is milk. I get up at 7 o‘clock. I go to school at 7:30.  I go home at 3:30. I watch my favourite serial- Spongebob. Then, I go to help my mum and we cook food. My mum’s favourite food is cheese and fries. My dad is a mechanic. My sister is studen, her name is Lisa. We have beautiful house and garden. I like to read a book, listen to music or to dance.

3.Nakoniec si môžete zahrať krížovky, sú tam zvieratá, ovocie, farby a mnohé iné. https://happylearning.tv/en/games/word-search

Vyberte si koľko si trúfate urobiť a pošlite mi fotku, ako sa vám darilo. Pozor! Beží tam aj čas! Majte ešte pekný deň, ahojte! Have a nice day, Goodbye :-)

MAT:  Opakovanie násobilky str.71/stĺpec 11,12,13,14. Geometria str.73/3, str.73/4 Pošli fotku.

PDA: Chránené rastliny a živočíchy Prečítaj si Zápisník detektívov (str.106), podčiarkni v ňom dôležité informácie. Str.106/2 Dopíš pod obrázky, ako človek ohrozuje niektoré druhy rastlín a živočíchov. Využi pojmy (znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie vodných tokov, nevhodný lov živočíchov, nevhodný zber lesných plodov, nevhodný zber húb, trhanie rastlín). Uveď ďalšie príklady, ako človek ohrozuje existenciu niektorých druhov rastlín a živočíchov. Pošli fotku (iba str.106)

SJL-Č: Aby porozumenie medzi ľuďmi bolo čisté a krásne - Mária Ďuríčková (Čít.str.110) Prečítaj si prvú polovicu autorkino vyznania až po: a čítala som, čítala a čítala, kým sa mi nad hlavou nezotmelo.
POTRAVINOVÉ REŤAZCE- štvrtácke projekty: Terazka vľavo, Lilien stred, Kristínka vpravo.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZMENA!!!!MAKSÁČI POZOR!!!!

  Úlohy 5.kola aj online odpovedník nájdete na stránke  https://maksik.sk/ vo Vstupe pre Maksáčikov. Odpovedník treba vyplniť a odoslať do 10. mája 2020. 

  TREBA VYRIEŠIŤ 5. KOLO- POSLEDNÉ A ODOSLAŤ ODPOVEDNÍK.

Ostávajú už iba dni. Všetci maksáči- Jakub H., Adam, Mia, Maťo, Tara, Viki, a Kika šup! šup! do riešenia úloh 5. kola a odoslania elektronického odpovedníka. 

Ak by ste mali nejaký problém, rada pomôžem.

Klikni na  https://maksik.sk/forms/vstup-pre-maksacikov.php    a zadaj svoj kód.


Tvorivá úloha od pani učiteľky Katky.

Tvorivú úlohu zo slaného cesta splnilo veľmi málo žiakov. Je nám to ľúto. Fotografie si pozrite vo fotoalbume.

Nová úloha je -  Darček pre mamičku.

Milé deti, určite viete, že v nedeľu majú sviatok všetky mamičky. Určite sa im chcete poďakovať za ich starostlivosť a lásku, ktorou vás obklopujú, najmä tieto posledné týždne sú aj pre nich náročné. Posielam vám niekoľko námetov na kytičku pre mamičku, ale i pre starkú, ktorej to pošlete neskôr. Skúste vymyslieť aj nejaký krátky vinš. Napíšte ho a spolu s darčekom odfoťte a fotky mi pošlite do WatsAppu. Vám milé mamičky chceme spolu s Vašimi deťmipoďakovať a zaželať veľa trpezlivosti s Vašimi deťmi.    Pripájam aj pár inšpirácií. Pani učiteľka Katka.

       

 

 


ŠKOLA DOMA - 06.05.2020, streda, 33. deň,  KOZMIX UČENIESOVIČKOVÁ TRIEDA: KOZMIX

Prihlásenie: klikni na tento link:  https://kamos.kozmix.sk/, prihlás sa svojim kódom, vyrieš úlohu a odošli ju.


1. ročník:

SJL: Poznávame písmená- o čom čítame Úlohu máš zadanú v Kozmixe. 

MAT: Geometrické útvary Dobré rady: Na 1. strane nič neriešiš, iba pozoruješ. Na str. 2 sa geometrické útvary prekrývajú a ak obrázok neobsahuje nejaký útvar, treba zadať nulu.  Na str. 5 musíš presúvať útvary z ľavého stĺpca podľa pokynov do pravého stĺpca. A potom z horného radu do zvislého. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.


2. ročník:

SJL: Jazyková zložka - Slabika a veta - Slovo, slabika, hláska - Opakovanie - O čom čítame? (žiacka sada cvičení). Úlohu máš zadanú v Kozmix. 

MAT: Geometria a meranie - Geometrické pojmy (žiacka lekcia) Úlohu máš zadanú v Kozmix.


3. ročník:

SJL: Prídavné mená. Úlohu máš zadanú v Kozmixe.

MAT: Príklady na násobenie Dobré rady: činitele voláme čísla, ktoré v príklade násobíme, napr.: 5 . 6 = 30, činiteľ (5) . činiteľ (6) = súčin (30) . Úlohu máš zadanú v Kozmixe.


4. ročník:

SJL: Jazyková zložka - Vybrané slová - Vybrané slová po v - O čom čítame. Úlohu máš zadanú v Kozmix. Aspoň 2-3krát si prečítaj Text o vrchoch (str.2). Poznač si na papierik výšku vrchov. Budeš informácie potrebovať na str.5.

MAT: Geometria a meranie-Obsah Úlohu máš zadanú v Kozmix.

 ŠKOLA DOMA - 5.5.2020, utorok, 32. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník:   Brunko, Tamarka,  

2. ročník:   Mia, Radka, Jakubko H.,  Denisko, Jakubko P., Adamko, Tiffany (osp.), Miško

3. ročník:  Tomáško T., Viki, Davidko, Tomáško L., Maťko, Tara (bez videohovoru), 

4. ročník:   Kristínka(chýba ČÍT), Lilien, Terezka(iba MAT)


1. ročník:

SJL-čítanie:  Písmeno ô.  Všetko dôležité sa dozviete na  https://hovoriaceknihy.sk/moj-ucet/. Nalistujte si písmeno ô a pracujte s ním dovtedy, kým si budete istí, že sa s ním dokonale poznáte. Uvítam a poteším sa peknej fotke ako pracujete.

MAT: Pričitujeme s desiatkou. Najprv si pozri orechové video, čo som ti poslala do WatsAppu. Potom vyrieš úlohy v PZ, str. 13, cv. 1 a 2. Prosím fotku vyriešených cvičení.

SJL-písanie:  Prepis slov. V šlabikári na str. 49 si z cv. 5 prepíš do písanky slová, ktoré označujú, čo rastie na strome. Prosím fotku prepisu.


2. ročník:

MAT: Mnohouholník PZ str.45/4,5,6 plus bonusovú úlohu, kde do hodín a aj do okienka napíš, koľko ukazujú digitálne hodiny. Pri úlohe 44/6 nezabudni, ze rysujeme s obyčajnou zastrúhanou ceruzkou a s pravítkom wink Pošli fotku.

SJL-G:  Jednoslabičné a viacslabičné slová PZ str.44/1 Napíš jednoslabičné/viacslabičné pomenovania predmetov a vecí na obrázku (na každú linajku jedno slovo). PZ str.44/2 Utvor zo slabík dvojslabičné slová. Slová napíš na linajky. PZstr.44/3 Prečítaj slová a rozdeľ ich na slabiky (môžeš si pomôcť vytlieskavaním). Zapíš počet slabík do zeleného okienka číslom. Dole na konci strany dopíš vety: Jednoslabičné slová sa skladajú z: Dvojslabičné slová sa skladú z: Pošli fotku.


3. ročník:

SJL-gramatika: Prídavné mená.  Samovýklad učiva v krokoch. 

1. krok- vezmi si školskú písanku a pero a sadni si do kuchyne (ak tam budú ľudia, pozdrav ich smiley).

2. krok- jeden list v písanke si zlož na polovicu (teraz máš pravú a ľavú časť).

3. krok- pozri sa okolo seba a do pravej časti zloženého listu napíš do každého riadku jedno podstatné meno (veci, zvieratá, osoby v kuchyni sa vyskytujúce).

4. krok- ku každému slovu čo máš napísané pridaj slovo do ľavej časti listu, ktoré bude označovať aké je, aký je, alebo  aká je.

5. krok- slová na ľavej strane listu sú PRÍDAVNÉ MENÁ.  Prosím foto zápisu celej strany (uvidím AKÉ veci, osoby alebo zvieratá ste videli v kuchynismiley) Zapíš si aj poučku zo str. 88. do písanky. 

MAT: Násobky čísel 3,6,9- čo majú spoločné?  PZ str. cv. 108- vyrieš a napíš do písanky odpoveď na moju otázku. Prosím foto tvojej odpovede.

SJL- čítanie:Videohovor. Ak budete pripravení s čítankou, pošlite mi na WatsApp heslo RÍBEZLE, a ja zavolám. Mám pre vás pripravenú trojlevelovú*** úlohu. Bónus *- ak budete mať pri čítanke aj ríbezle v akejkoľvek podobe smiley. Už teraz sa teším.


4. ročník:

SJL-G: otvor si zošit a napíš farebným perom nadpis Prídavné mená. Prečítaj si text v uč.str.85 Sme všetci rovnakí? Modrovytlačené slová označujú prídavné mená. Teraz si odpíš do zošita poučku v oranžovom rámčeku str.85 (Prídavné mená sú slová,ktoré označujú...) Uč.str.85/1a) Povedz, ktoré z prídavných mien pomenúvajú vlastnosti hodiniek na obrázkoch. PZ str.49/1 Priraď ku každej tváričke vhodné prídavné meno. PZ str.49/1 Dopíš prídavné meno vo vhodnom rode. PZ str.49/2a) Z uvedených názvov kníh vypíš prídavné meno a urči jeho rod. Dokonči Vetný rozbor na konci str.49. Pošli fotku (str.49).

MAT: Obchodné úlohy. Červené a žlté balenia PZ str.67/1,2,3,4 Pošli fotku (str.67).

SJL-Č:  Ženích zo studne (Čít.str.107-109) Odpovedz na otázky str.109/3,4 Pošli nahrávku s tvojimi odpoveďami.ŠKOLA DOMA - 04.05.2020, pondelok, 31. deň

Komu sa dnes v škole darilo:

1. ročník:  Brunko aj čítanie cez videohovor, Tamarka aj čítanie cez videohovor,

2. ročník:  Radka, Jakubko H., Denisko, Mia, Jakubko P., Adamko, Miško, Tiffany (osp.)

3. ročník:  Tomáško T., Maťko, Tomáško L., Tara, Viki, Davidko - tak dnes to bolo fakt husté smiley

4. ročník:  Lilien, Kristínka


1. ročník:

SJL/čítanie: Slová a vety s dž.  Šlabikár str. 49, článok BOHATÁ ÚRODA. -dnes by som vás chcela počuť naživo. Ak budete pripravení, napíšte mi do WatsApp-u heslo: DŽEM - ja vám zavolám cez videohovor a uvidíte to prekvapko!

MAT: Rozklad čísel na dvojciferné a jednociferné. PZ, str. 12, cv. 1., úplne samostatná práca. Prosím foto. 

SJL/písanie:  Slabiky a slová s písmenom dž.   Píš iba riadky, ktoré som označila hviezdičkou a potom prosím foto.

ANJ: Unit 8 My Body (uč.str.46-47) Otvor si učebnicu na novej Lekcii 8 a vypočuj si nové slovíčka na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=lQ9iK_YL_gc (od začiatku až po 1:32.V nahrávke chýbajú 3 slová: hair=vlasy, arms=ramená, toes=prsty na nohách). Skús opakovať výslovnosť podľa nahrávky a ukazovať na časti tela. Pousiluj sa zapamätať si čo najviac nových slov


2. ročník:

SJL-Č: Ako si mačky kúpili televízor - Jaroslava Blažková (str.98-99) Prečítaj si druhú polovicu príbehu. Odpovedz na otázky Čít.str.99/1,2 Pošli nahrávku s tvojimi odpoveďami.

PVO: Rozlišovanie semien rastlín uč.str.89/4 Dokresli časti plodov so semenami. Uč.89/5 Vymysli a nakresli vlastné zariadenie na rozširovanie semena rastliny. Uč.str.89/6a) Napíš názvy 4 živočíchov, ktoré sa živia bobuľami rastlín. Pomôž si encyklopédiou, internetom. Doplň vety v rubrike Moje poznámky. Pošli fotku.

MAT: Mnohouholník PZ str.44/1 Pomenuj mnohouholníky v krajine Geometria (trojuholník, štvoruholník, päťuholník...) PZstr.44/2 Vyfarbi mnohouholníky farbami podľa zadania.  PZstr.44/3 Narysuj čiary ceruzkou a pravítkom tak, ze spojíš body od 0 po 7. Napíš pod obrázok, aký útvar si narysoval. Vypočítaj dva riadky na konci strany 44. Pošli fotku celej strany.