Základná škola, Školská ulica č. 460/2, 941 48 Podhájska
 
Hlavná stránka
   

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I- 1. ročník
  2. ročník   II- 2. ročník
  3. ročník   I- 3. ročník
  4. ročník   II- 4. ročník
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.04.2020